İyon Kromatografi

DEFAM

İyon Kromatografi 

İyon kromatografi bir çeşit sıvı kromatografi yöntemidir. Özellikle anyon analizlerinde tercih edilir ve sabit faz olarak anyon değiştirici reçineler, hareketli faz olarak ise bazik çözeltiler kullanılır. Analiz edilecek anyonlar, sabit fazla etkileşmeleri sebebiyle bir süre alıkonulur. Örnekteki bileşenler kolon boyunca farklı hızda il erleyerek farklı zamanlarda iletkenlik dedektörüne ulaşırlar ve çıkan sinyallere göre miktarları belirlenir.

 

Yapılan Analizler

 F-, CI-, NO2-, Br-,  NO3-, PO43-, SO42-

Uygulama Alanları

  • İçme, deniz, kaplıca ve atık su analizleri


İyon Kromatografi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş olarak getirilen numunelerde miktar analizi gerçekleştirilir. Her bir iyon 60TL/numune Cihaz Form
ulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz* (Paket) Çözünmüş olarak getirilen numunelerde NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, Br- iyonlarının kantitatif analizleri yanyana gerçekleştirilir. 120 TL/numune (7 iyon için) Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Ayşe Nur ÖZKAN

Telefon : 0236 201 2605

Mail Adres : aysenur.ozkan@cbu.edu.tr

Fatma DOYUK

Telefon : 0236 201 26 63

Mail Adres : fatma.doyuk@cbu.edu.tr