Gaz Kromatografi (GC)

DEFAM

Kromatografik yöntemlerden hareketli fazın gaz olduğu sistemlere gaz kromatografi adı verilir. Gaz kromatografide sıcaklıkla bozunmadan uçucu hale getirilebilen organik maddelerin nitel ve nicel analizleri gerçekleştirilir. Mevcut sistem alev iyonizasyon (FID) ve elektron yakalama (ECD) dedektörlerini içerir.

Uygulama Alanları

·        FID, C-H bağı i çeren tüm bileşiklere duyarlıdır.

·        ECD, elektronegatifliği yüksek halojenlenmiş organik bileşiklerin ve aromatik kirleticilerin tayin limitlerinde önemli iyileştirmeler sağladığından, genellikle klorlu tarım ilaçlarının analizlerinde kullanılır.


Gaz Kromatografi (GC) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Kantitatif Analiz Alev iyonizasyon (FID) ve elektron yakalama (ECD) dedektörleri ile tayin edilebilen türlerin analizleri İlk bileşen 100 TL ilave her bileşen 30 TL/numune Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Dr. Mustafa CİTTAN

Telefon : 0236 201 26 28

Mail Adres : mustafa.cittan@cbu.edu.tr

Fatma DOYUK

Telefon : 0236 201 26 63

Mail Adres : fatma.doyuk@cbu.edu.tr