Sıvı Azot Tankı

DEFAM


Sıvı Azot Tankı Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Hücre Açma, Çoğaltma ve Dondurup Yedekleme Sarf Malzemeler Dahil Hizmet alımı 500 TL/numune Cihaz Form
Sıvı Azotta Hücre Saklama Hizmet alımı 25 TL/aylık Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Dr. Harika ATMACA

Telefon : 0236 201 2608

Mail Adres : harika.atmaca@cbu.edu.tr

Dr. Harika ATMACA

Telefon : 0236 201 2608

Mail Adres : harika.atmaca@cbu.edu.tr