Hücre Canlılık Testleri

DEFAM


Hücre Canlılık Testleri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
XTT, MTT Hücre Canlılık Testi* 7 konsantrasyon +24 saatlik (veya tek saat dilimi) * Sarflar örneği getiren kişi tarafından sağlanacaktır. 350 TL Cihaz Form
XTT, MTT Hücre Canlılık Testi 7 konsantrasyon +24 ve 48 saatlik (veya 2 saat dilimi) 450 tl Cihaz Form
XTT, MTT Hücre Canlılık Testi 7 konsantrasyon + 24, 48 ve 72 saatlik (veya 3 saat dilimi) 550 TL Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Çisil ÇAMLI

Telefon : 0236 201 26 62

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr

Çisil ÇAMLI

Telefon : 0236 201 26 62

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr