DEFAM YÖNETİM-YÖNETİM KURULU -DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM

 1. Doç. Dr. Süleyman KOÇAK

  Müdür
  kocak_suleyman@hotmail.com
  0236 201 26 03

YÖNETİM KURULU

 1. Doç. Dr. Süleyman KOÇAK

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  kocak_suleyman@hotmail.com

  Prof. Dr. Mustafa ESKİCİ

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  mustafa.eskicicbu.edu.tr

  Doç.Dr. Emre YALAMAÇ

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  emre.yalamac@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Neriman BAGDATLIOGLU

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  neriman.bagdatlioglu@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  pinar.ozfirat@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Ahmet ÇETİN

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  acetin@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Evrim ÖZKALE

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  evrim.taskin@cbu.edu.tr

DANIŞMA KURULU

 1. Doç. Dr. Süleyman KOÇAK

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  kocak_suleyman@hotmail.com

  Prof. Dr. Mustafa ESKİCİ

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  mustafa.eskicicbu.edu.tr

  Doç.Dr. Emre YALAMAÇ

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  emre.yalamac@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Neriman BAGDATLIOGLU

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  neriman.bagdatlioglu@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Yüksel ABALI

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  yabali@yahoo.com

  Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  pinar.ozfirat@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Ahmet ÇETİN

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  acetin@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Evrim ÖZKALE

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  evrim.taskin@cbu.edu.tr

  Yrd. Doç. Dr. Erkan KANTAR

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  erkankantar@gmail.com

  Yrd. Doç. Dr. M. M. Fatih KARAHAN

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  fatih.karahan@cbu.edu.tr

  Yrd. Doç. Dr. Fadıl KUYUCUOĞLU

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  fadilkuyu@gmail.com

  Doç.Dr. Yılmaz YÜREKLİ

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  yilmaz.yurekli@cbu.edu.tr