DEFAM DUYURU

ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEFAM’DA STAJ İMKANI

Deneysel Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEFAM)’da 2017 yılı yaz dönemi için (1 Temmuz- 31 Ağustos 2017) iki ay süreli üniversitemiz öğrencileri arasından 14 (On dört) stajyer öğrenci kabul edilecektir. Bölümlere göre kontenjanlar: Kimya (4), Biyoloji (2), Biyomühendislik (3) Gıda Mühendisliği (2) ve Malzeme Mühendisliği (3).

ÖN BAŞVURU KOŞULLARI:

- Üniversitemizin Kimya, Biyoloji, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,    bölümlerinde lisans öğrencisi olmak,

-  Lisans eğitiminin IV. veya VI. Dönemine devam ediyor olmak,

- Güncel transkript belgesi,

- Staj yapma istediğine dair başvuru dilekçesi ve ekleri,

- Staj süresince bağlı bulunduğu fakülte tarafından staj sigortasının yapıldığına dair belge,

- Başvuru için gerekli evraklar, bizzat en geç 14 Nisan 2017 Cuma saat 17:00’ye kadar DEFAM sekreterliğine ulaştırılmalıdır.

-Başvuru için son tarih 14.04.2017 Cuma Saat 17:00’dır.

- Başvuru yeri: DEFAM Müdürlüğü – Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, MANİSA

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

-Başvuran adayların not ortalamaları, en yüksekten başlayarak sıralanır.

-Stajı kabul edilen öğrenci listesi 21.04.2017 Cuma günü üniversitemizin web sitesinden ve DEFAM sayfasında ilan edilecektir.  Sadece stajı kabul edilen adaylara, ilaveten e-posta ile sonuç bildirilir.

-Listede adı olan öğrenciler 05.05.2017 Cuma günü saat 17:00’e kadar, staj belgelerini ve merkezde çalışma şartlarını tanımlayan stajyer sözleşmesini imzalayarak DEFAM Yönetim Sekreterliği’ne teslim etmelidir. Belgelerini teslim etmeyen veya eksik belgesi olan öğrencilerin staj başvurusu kabul edilmez, yerine yedek listedeki öğrenci kabul edilir.

İletişim:

WEB: http://defam.cbu.edu.tr/

Detaylı bilgi için: TEL: 0(236) 201 26 02

DEFAM Yönetimi