DEFAM DUYURU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü DEFAM'ı ziyaret etti

Dr. Faruk Özlü, "Türk ekonomisi, bütün sınavlardan başarıyla geçmiştir."
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Üniversitemiz bünyesinde kurulan Teknokent'in açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Teknokent'in ülkemize, üniversitemize ve Manisa'ya hayırlı olmasını, bereket getirmesini diliyorum. Türkiye artık, katma değeri yüksek, kaliteli, teknoloji ürünlerine dayanan bir üretim ve ihracat modeline doğru ilerlemektedir. İki gün önce açıklanan sanayi üretim endeksi, ülkemizin sanayi büyümesinin istikrarlı bir zemine oturduğunu göstermiştir. Ağustos ayı sanayi üretim endeksine göre, sanayi üretimimiz, % 5,2 artmıştır. Bu artış, azımsanacak bir artış değildir. Aksine, büyümenin lokomotifi olarak gördüğümüz sanayimizin, belli bir ivme yakaladığının açık bir göstergesidir. Sanayi üretimindeki artış; önümüzdeki aylarda ve yıllarda da istikrarlı bir biçimde devam edecektir" dedi.
Özlü, Teknoloji Geliştirme Bölgelerini, Türk sanayi devriminin çok önemli halkaları olarak gördüğünü belirterek, "Bugün ülkemizde 68 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi faaliyet göstermektedir. Hedefimiz, bütün şehirlerimize Teknokent kurmaktır. Üniversite ile bilimi buluşturan bu bölgeler, Türk sanayisinin gelişmesinde, çok önemli bir misyonu yerine getiriyorlar. Manisa Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, ar-ge ve inovasyon çalışmaları yapacak olan firmalarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bilişimden kimyaya, demir çelikten metal sanayiine, tarım teknolojilerinden tekstile, gıdadan makine imalatına kadar çok geniş bir yelpazedeki firmalarımızın burada yer almasından mutluluk duymaktayız. Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz sayesinde, teknolojik ürün ihracatımızın katlanarak artacağına olan inancımız tamdır. Bu artışta, teknokentlerin payı ve sorumluluğu her geçen gün artmaktadır. Teknokentler, ülkemizin ARGE ve teknoloji potansiyeline, çok ciddi katkılar sunmaktadır.
"Teknolojiye ve bilime daha çok sarılacağız."
Ar-ge'ye, inovasyona, tasarıma ve yüksek teknolojiye daha çok yatırım yapacağız. Özellikle kobilerimizin; ar-ge ve inovasyon konularındaki açığını kapatmak zorundayız. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; kobilerin bu açığını kapatmak için önemli görevler üstlenecekler. Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin daha da büyümesi için, Hükümetimiz ve Bakanlığımız bir dizi teşvikler getirmiştir. Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinde yer alan binaların emlak vergisinden muaf olmasını sağladık. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, temel bilimler mezunlarının istihdamını teşvik ediyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin ve diğer sanayi alanlarının, lojistik bağlantılarını kolaylaştıracak çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yüksek teknolojili ve yerli ürünlere % 15 oranında fiyat avantajı sağladık. 4691 Sayılı Kanun'la birtakım düzenlemeler yaptık. Buna göre; teknoparklarda yer alan şirketleri kurumlar vergisinden, çalışan ar-ge personelini gelir vergisinden muaf tuttuk. Ar-ge şirketlerinde çalışanların SGK primleri için % 50 indirim teşviği getirdik. Bunun dışında, yazılım ürünlerine de KDV muafiyeti uyguluyoruz. Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin, elde edecekleri gelirleri, üniversite döner sermaye kapsamı dışına çıkarıyoruz. Öğretim elemanlarımıza, bu bölgelerde şirket kurma imkânı getiriyoruz. 
Türkiye'nin, 2002'den bugüne kadar aldığı mesafenin temelinde, bilim ve sanayi yatırımlarımız vardır. Bilimden ve eğitimden tasarruf olmaz. Bilime, teknolojiye, ar-ge'ye, inovasyona, tasarıma, mesleki eğitime yönelik yatırımlarımızdan geri adım atmamız söz konusu olmayacak. Çünkü bunların hepsi, bizi geleceğe taşıyacak kavramlar ve kurumlardır. Bütün girişimcileri, sanayicileri ve kobilerimizi, yüksek teknolojiye ve ar-ge'ye yatırım yapmaya davet ediyorum.  Mesele; 1 koyup 10 alma meselesi değildir. Mesele; inanç, vizyon ve başarı meselesidir. Manisa Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne hayat veren bütün paydaşlarımıza, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ardından Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi tarafından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür plaketi takdim edildi. Tören, protokol mensupları tarafından açılış kurdelesinin kesilmesi ve Manisa Teknokentin gezilmesi ile sona erdi. 
Dr. Faruk Özlü, Üniversitemiz Deneysel Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEFAM)'da da incelemelerde bulundu.