Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Hizmete Açılmıştır

Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ve Enerji yayılımlı X-Işını Analizi (EDX)” cihazı Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM)’da hizmete girmiştir. SEM-EDX cihazı çeşitli yüzeylerin nanometre düzeyinde hem iki boyutlu topografik görüntülerinin elde edilmesinde hem de yüzeydeki kimyasal kompozisyonun belirlenmesinde kullanılır. SEM-EDX cihazı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp ve Mühendislik bilimlerinde elde edilen materyallerin görüntüsünün alınmasında kullanılmaktadır. Ayrıca bu cihaz sanayi kuruluşlarında üretilen malzemelerin üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

SEM analizlerinde bazı örnek tipleri için (biyolojik, seramik vb.) numunenin kuru ve kaplanmış olması gerekmektedir. Bu amaçla DEFAM bünyesindeki SEM örnek hazırlama laboratuvarında Kritik nokta kurutucu ve Au-Pd Kaplama cihazı da hizmete açılmıştır. Daha detaylı bilgiye DEFAM web sitesindeki SEM RANDEVU sisteminden ulaşılabilir. (Ayrınt için : https://defam.cbu.edu.tr/).

MCBU DEFAM, SEM GEMINI 500, Zeiss Gemini 500, DEFAM ZEISS GEMINI 500, SEM Cihazı DEFAM,Sem ücret DEFAM, CBU DEFAM, Polen DEFAM SEM, SEM görüntü DEFAM, MCBU SEM, CBU SEM, CBU DEFAM SEM, DEFAM SEM,DEFAM Gemini 500, Zeiss Gemini 500, Gemini 300 Zeiss, Taramalı Elektron Mikroskobu Celal BAYAR SEM , biyolojik örnek SEM DEFAM, DEFAm Biyolojik örnek SEM, Böcek SEM, Kanat SEM, Böcek DEFAM SEM, Kanat DEFAM SEM, Grafen, nanoteknoloji DEFAM, DEFAM nanoteknoloji, MCBU DEFAM, Su altı Canlı DEFAM, DEFAM sualtıcanlı SEM, Karbon nano parçacık, DEFAM SEM, CBU SEM, iletken polimer DEFAM SEM, nanoteknoloji SEM, grafen, karbon nano parçacık DEFAM, gold nano parçacık, nano tüp DEFAM, Karbon Nanotüp, Galsikarbon nano tüp, MCBU SEM, CBU SEM, CBU DEFAM SEM, DEFAM SEM,DEFAM Gemini 500, Zeiss Gemini 500, Gemini 300 Zeiss, Taramalı Elektron Mikroskobu Celal BAYAR SEM , biyolojik örnek SEM DEFAM, DEFAm Biyolojik örnek SEM, Böcek SEM, Kanat SEM, Böcek DEFAM SEM, Kanat DEFAM SEM, Grafen, nanoteknoloji DEFAM, DEFAM nanoteknoloji, MCBU DEFAM, Su altı Canlı DEFAM, DEFAM sualtıcanlı SEM, Biyolojik SEM DEFAM, Kritik nokta kurutucu, kaplama cihazı,

DEFAM SEM (Zeiss Gemini 500)

  1. SED: İkincil Elektron dedektör

  2. BSD: Backscatter Elektron dedektör

  3. İn-Lens dedektör

  4. CL: Katodolüminesans dedektör

  5. STEM dedektör

  6. EDX

  7. Yüksek sıcaklık ataçmanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cbu SEM Gemini 500 taramalı elektron mikroskobu gemini 300celal bayar SEM DEFAM Gemini 500 Zeiss gemini 300 SEM taramalı elektron mikroskobucbu DEFAM SEM Gemini 500 Zeiss taramalı elektron mikroskobu celal bayar üniversitesi gemini 300celal bayar DEFAM SEM Gemini 500 taramalı elektron mikroskobu SEM DEFAM Gemini 300 ZeissCBU DEFAM SEM Gemini 500 Gemini 300 Zeiss Taramalı Elektron Mikroskobu  SEM Örnek HazırlamaCBU SEM Gemini 500 Zeiss Gemini 300 Taramalı Elektron Mikroskobu SEM Örnek Hazırlama  STEM Dedektör SE dedektör İnLENS dedektör  Celal BAYAR SEM Zeiss Gemini 500CBU SEM Gemini 500 Zeiss Gemini 300 Celal Bayar SEM DEFAM SEM Taramalı Elektron MikroskobuCBU, DEFAM SEM, Gemini 500, Zeiss Gemini 300, Gemini 500 Zeiss, Taramalı Elektron Mikroskobu Celal BAYAR SEM CBU DEFAM SEM Gemini 500 Gemini 300 Zeiss Gemini 500 Gemini 300 DEFAM SEM Taramalı ELeketron Mikroskobu

 

                                      SEM NUMUNE HAZIRLAMA CİHAZLARI

cbu sem gemini 500 kritik nokta kurutucu sem örnek hazırlama kaplama cihazi sem cihazı taramalı elektron mikroskobu

Kritik Nokta Kurutucu

CBU DEFAM SEM, Gemini 500, Zeiss, taramalı elektron mikroskobu celal bayar üniversitesi, gemini 300, Grafen DEFAM, DEFAM CBU grafen, Grafen SEM görüntü DEFAM, MCBU DEFAM, DEFAM SEM, DEFAM SEM cihazı, SEM CİHAZI DEFAM, SEM randevu, SEM ÜCRET DEFAM,

Au-Pd Kaplama Cihazı