Kromatografi Laboratuvarı

-İyon Kromatografi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş olarak getirilen numunelerde miktar analizi gerçekleştirilir. Her bir iyon 60TL/numune Cihaz Form
ulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz* (Paket) Çözünmüş olarak getirilen numunelerde NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, Br- iyonlarının kantitatif analizleri yanyana gerçekleştirilir. 120 TL/numune (7 iyon için) Cihaz Form

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Kantitatif Analiz Diyod dizi dedektörü (DAD) ile tayin edilebilen türlerin analizleri ilk bileşen 100 TL ilave her bileşen 30 TL/numune Cihaz Form

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Kantitatif Analiz Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır. *: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir. *: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir. İlk bileşen 150 TL ilave her bileşen 40 TL/numune Cihaz Form
Pestisit Tayini Gıda ve gıda ürünlerinin Quechers Metodu ile pestisit analizi yapılır. **:Bakanlık numunelerinde geçerlidir. Özel istek numuneleri ayrıca fiyatlandırılacaktır. 330 TL/Numune** Cihaz Form
Kalitatif Analiz - 100 TL/numune Cihaz Form

Gaz Kromatografi (GC) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Kantitatif Analiz Alev iyonizasyon (FID) ve elektron yakalama (ECD) dedektörleri ile tayin edilebilen türlerin analizleri İlk bileşen 100 TL ilave her bileşen 30 TL/numune Cihaz Form

Head Space Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (HSGC-MS) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Kalitatif Analiz Analiz sonucunda kromatogramda görülen her bir pik için yapılan kütüphane taramasında en yüksek olasılıklar, literatür isimleri ve kütüphanedeki spektrumları ile birlikte rapor edilir. 150 TL/numune Cihaz Form
Kantitatif Analiz Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır. *: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir. *: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir. İlk bileşen 120 TL ilave her bileşen 30 TL/numune Cihaz Form
Yöntem Geliştirme GC yönteminde piklerin değerlendirilebilir şekilde ayrılmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Detaylı bilgi için operatörle görüşülmelidir. Yönetim tarafından belirlenir. Cihaz Form

* CBU araştırmacılarına %50 indirim uygulanmaktadır.

* Üniversitelere ve diğer kamu eğitim kurumlarına %30 indirim uygulanmaktadır.

Laboratuvar İletişim Telefon : 0236 201 26 28
E-Mail : cbudefam@cbu.edu.tr