Elementel Analiz LaboratuvarıElementel Analiz Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Elementel Analizi % C, H, N,S elementleri ve protein tayini belirlenir. 60 TL/numune Cihaz Form
Elementel analiz Yalnız S elementi yüzde olarak belirlenir. 30 TL/numune Cihaz Form

Voltammetri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Korozyon hızı ölçümü Tafel Plots ile korozyon hızı ölçülür. 160 TL/numune Cihaz Form

Potansiyometre Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Örnekte Cl-tayini Örnekte Cl-tayini Çözünmüş olarak getirilen numunelerde bulunan klorürün miktar belirlenir. 160 TL/numune Cihaz Form

* CBU araştırmacılarına %50 indirim uygulanmaktadır.

* Üniversitelere ve diğer kamu eğitim kurumlarına %30 indirim uygulanmaktadır.

Laboratuvar İletişim Telefon : 0236 201 26 05
E-Mail : cbudefam@cbu.edu.tr