ICP LaboratuvarlarıICP-MS Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir. İlk element 100 TL/numune. İlave her bir element 20 TL Cihaz Form

ICP-OES Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir. Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo,Nb, Rb,Sc, Sr,Ta,Ti,V,W,Zr,La,P,Tl,K,Li,Be,Ge,Br,Ru,Rh,Pd,In,Te,I,Re,Os,Ir,Pt,Ce,Pr,Nd,Sm, Eu, Gd,Tb,Dy, Ho, Er,Tm, Yb, Lu,U,Th. İlk element 100 TL/numune. İlave her bir element 10 TL Cihaz Form

Mikrodalga Bozundurma Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Mikrodalga Örnek Bozundurma Her türlü katı veya içerisinde katı partikül içeren sıvı numunelerin uygun oranlarda karıştırılmış asitlerle yüksek sıcaklık ve basınçta parçalanarak analize hazır hale getirilir. 80 TL/numune Cihaz Form

* CBU araştırmacılarına %50 indirim uygulanmaktadır.

* Üniversitelere ve diğer kamu eğitim kurumlarına %30 indirim uygulanmaktadır.

Laboratuvar İletişim Telefon : 0236 201 26 10
E-Mail : cbudefam@cbu.edu.tr