Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Moleküler biyoloji laboratuarımızda DNA/RNA izolasyonu, konsantrasyon ve saflık  tayini, PCR, Real time PCR, gen ekspresyon analizleri, western blot, flow sitometri gibi temel moleküler analizler gerçekleştirilmektedir. Kamu veya özel kuruluşlarla ve üniversitelerle dışarıdan hizmet alımı şeklinde çalışmalar yürütülmektedir. Tez çalışmalarına ve projelere teknik ve bilimsel destek sağlanmaktır.Micro-volume UV/VIS Spektrofotometre Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
DNA/RNA miktar/saflık tayini 2 mikrolitre örnek ile miktar/saflık tayini yapılabilmektedir. 10 TL/numune Cihaz Form

PCR (Thermocycler) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
PCR çoğaltma (Thermocycler) Hizmet alımı 100 TL/ 1 örnek Cihaz Form

Real-Time PCR Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Real-Time PCR Hizmet alımı 200 TL/ 1 örnek Cihaz Form

Flow sitometri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Flow sitometri Muse cihazı ile Hücre canlılığı, hücre döngüsü ve apoptoz 50 TL/numune Cihaz Form

Otomatik Elektroforez Sistemi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form

Nükleik Asit İzolasyon Cihazı Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
DNA izolasyonu Hizmet alımı (Kitler araştırmacı tarafından sağlanır) 60 TL/numune Cihaz Form
RNA izolasyonu Hizmet alımı (Kitler araştırmacı tarafından sağlanır) 80 TL/numune Cihaz Form

Elektroforez sistemleri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Ücret Form
Elektroforez sistemleri (yatay/dikey) (Bio-Rad) Hizmet alımı 100 TL/ 1 jel Cihaz Form
Blotting Sistemi (Bio-Rad) Hizmet alımı 50 TL/ 1 kullanım Cihaz Form
Western Blot Hizmet alımı (Antikor araştırmacı tarafından sağlanır) 1000 TL/1 membran Cihaz Form

* CBU araştırmacılarına %50 indirim uygulanmaktadır.

* Üniversitelere ve diğer kamu eğitim kurumlarına %30 indirim uygulanmaktadır.

Laboratuvar İletişim Telefon : 0236 201 26 08
E-Mail : cbudefam@cbu.edu.tr