DEFAM PERSONEL

(Öğr. Gör.) Çağlar KARACA


ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı

Çağlar KARACA

Doğum Yeri

Konak/İZMİR

Doğum Tarihi

26.07.1987

Yabancı Dili

İngilizce

Eğitim Durumu

Lise          (2001–2005)

Karşıyaka Y.D.A Lisesi, İzmir/Karşıyaka

Lisans       (2006–2010)

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Y. Lisans   (2010–2013 )

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Çalıştığı Kurum/Kurumlar

MetroTest Metroloji, Kalibrasyon Eğitim ve Danışmanlık. İzmir-Pınarbaşı (2008 stajer eleman)

Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Manisa-  (2012 - 2014)

Celal Bayar Üniversitesi (Uzman) -  (2014)

 

Yayınlar (SCI)

1.     Ahmet Ataç, Mehmet Karabacak, Etem Kose, Caglar Karaca, "Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT-Raman) Analysis and Theoretical Investigation of Nicotinamide N-Oxiede with Density Functional Theory", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 83, 250-258, 2011

 

2.     Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Etem Kose,"NMR, UV, FT-IR, FT-RAMAN Spectra and Molecular Structure (Monomeric and Dimeric Structure) Investigation of Nicotinic Acid N-Oxide : A Combined Experimental and Theoretical Study", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 85, 145-154, 2012

 

3.     Etem Kose, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, "Synthesis, spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies of (S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-pent-4-yn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97, 435-448, 2012

 

4.     Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, Etem Kose, "Synthesis, analysis of spectroscopic and non-linear optical properties of the novel compound:(S)-N-Benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97, 556-567, 2012

 

          5.     Ahmet Atac, Caglar Karaca, Salih Gunnaz, Mehmet Karabacak, " Vibrational (FT-IR and FT-                   Raman), electronic (UV–Vis), NMR (1H and 13C) spectra and reactivity analyses of                      4,5-        dimethyl-o-phenylenediamine", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular                        SpectroscopyVolume 13015 September 2014Pages 516-525

 

          6.   Conformational analysis, spectroscopic study (FT-IR, FT-Raman, UV, 1H and 13C NMR),                         molecular orbital energy and NLO properties of 5-iodosalicylic acid Caglar KARACA, Mehmet                   KARABACAK, Ahmet ATAC  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular                               Spectroscopy 136 (2015) 295–305

 

       7.     Quantum chemical calculation (electronic and topologic) and experimental (FTIR, FT-Raman                     and UV) analysis of isonicotinic acid N-oxide Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak                  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 140 (2015) 85–95

 

Sözlü Bildirimler ve Poster

1.     Ahmet Ataç, Mehmet Karabacak, Çağlar Karaca, Etem Köse,"FT-IR, FT-Raman, UV, NMR Spectra and Molecular Structure Investigation of Nicotinic Acid N-Oxide : A Combined Experimental and Theoretical Study", Advances in Applied Physics & Materials Science Co, 12-15 May, Antalya, TURKEY, 2011 (Sözlü Bildiri).

 

2.     Ahmet Ataç, Mehmet Karabacak, Etem Köse, Çağlar Karaca, "Theoretical Investigation and Spectroscopic Analyze of Nicotinamide N-Oxide with Density Functional Theory" , Advances in Applied Physics & Materials Science Co, 12-15 May, Antalya, TURKEY, 2011 (Poster).

 

3.     Çağlar Karaca, A. Ataç, E. Köse, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis; Experimental and Theoretical Spectroscopic Analysis (FT-IR, NMR, UV) of N-Benzyl-1-Phenyl-5-(Thiophen-3-Yl)-4-Pentyn-2-Amine" , 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, 2011 (Sözlü Bildiri).

 

4.     Çağlar Karaca, A. Ataç A., M. Karabacak, "Theoretical Studies of isonicotinic acid N-oxide", 29th international Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum,TURKEY, 2012 (Sözlü Bildiri).

 

5.     Çağlar KARACA, Ahmet ATAÇ, Mehmet KARABACAK, "A DFT study on the structural and spectroscopic properties of 3-nitrocinnamic acid", ADIM FİZİK GÜNLERİ– II, 25-27 Nisan 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TURKEY, 2012(Poster).

 

 

6.     C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, S. Günnaz, M. A. Cipiloglu "Structural, vibrational, electronic, NMR and reactivity analyses of 4,5-Dimethylphenylene-1,2-diamine with experimental techniques and quantum chemical calculations", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, 25-29 June 2012, Hacettepe University, Ankara, TURKEY, 2012., 2012.(Sözlü Bildiri)

 

7.     C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, M. A. Cipiloglu "Molecular Structure and spectroscopic properites of 4-hydroxyacetannilide", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, 25-29 June 2012, Hacettepe University, Ankara, TURKEY, 2012., 2012(Poster)

 

8.     Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, " STRUCTURAL, ELECTRONIC AND VIBRATIONAL PROPERTIES OF 5-IODO-SALICYLIC ACID FROM AB INITIO CALCULATIONS" , 30th international Physics Congress, 2-5 September 2013, Bodrum, TURKEY, 2011 (Sözlü Bildiri).

 

9.     Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, " Experimental And Quantum Chemical Study On 1-Methylindole " , International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), Harbiye Cultural Center & Museum, Istanbul, TURKEY, September 15-20, 2013 (POSTER)

 

10.  

Bilgisayar Bilgisi

COM+ Applications (Microsoft .NET)

XML Web Services (Microsoft .NET)

Programmig ADO.NET

SQL Server 2012

Windows Form (Visual C# .NET)

Asp.Net Web Uygulama Geliştirici

HTML ve CSS ve JavaScript

Entity Framework , N-Teir Mimari

Projeler

 1-      “Bazı Moleküllerin Spektroskopik Özelliklerinin Ve Moleküler Yapı Analizinin Deneysel Ve                 density Functional Theory (Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ) –HF Yardımıyla Teorik Olarak                    İncelenmesi Ve Komplekslerinin Deneysel Olarak Sentezlenmesi” ;  Proje No: 2011/70                    Celal  Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- Araştırmacı 

  2-     “Ülkemizdeki Test-Analiz Laboratuarlarına Hizmet ve Donanım Kriterlerine Göre Erişimin                  Kolaylaştırılması ve Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi  Proje No: 2012/100 Celal                   Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- Araştırmacı (Devam Ediyor)

  3-     “Çeşitli ligandların ve metal komplekslerin spektroskobik özelliklerinin ( IR ,RAMAN , UV ,                 NMR ) DFT metodu ve HF kullanılarak moleküler yapısının tayini ” Proje Numarası :                      4001772012      Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merekezi

4-    Manisa'daki Tarımsal Bitkilerin Etken Maddelerinin Karakterizasyonu ve Tarım Ürünlerindeki         Sağlığa Zararlı Kimyasalları Ölçmenin Standardizasyonu Proje No: 2014/026 Celal Bayar             Üniversitesi- Alt Yapı Projesi Araştırmacı

5 - Ulusal Araştırma Alt Yapı İmkanlarının Aktifleştirilmesi ve Ekonomik Kayıpların                      Azaltılması Proje No : 2014-99 2015 (ARAŞTIRMACI)

 

Ödüller

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ekim          2011.

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ocak          2012.

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ağustos      2012.

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ağustos      2012.

CBÜ BİLİM ÖDÜLLERİ - TEZ ÖDÜLÜ 2015

İletişim

e-mail

caglarkaraca87@hotmail.com / caglarkaraca87@gmail.com- caglar.karaca@cbu.edu.tr

Web

caglarkaraca.com

 

 

(Öğr. Gör.) Ayşe Nur ÖZKAN


                      Ayşe Nur Özkan                                                                  

KİŞİSEL BİLGİLER:

DOĞUM YERİİzmir

DOĞUM TARİHİ:   30/07/1981

MEDENİ DURUMU: Evli

SÜRÜCÜ EHLİYETİ: B

 

EĞİTİM:

2005 –2008:    Yüksek Lisans (Mezuniyet Ortalaması: 3.21)

                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

                        Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

2000-2005:      Lisans (Mezuniyet Ortalaması: 2.76)

                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

                        Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

1992 – 1999:  Turgutlu Anadolu Lisesi

 

İŞ DENEYİMİ:

Nisan 2014- …..             : Merkezi Laboratuvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

o   Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) Uzmanı

 

Mayıs 2008- Mart 2014 : Merkezi Laboratuvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

o   AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Termal Analiz Laboratuvarı Uzmanı

 

Eylül 2007- Şubat 2008:  Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş, Çubuk, Ankara

o   Kalite Kontrol Laboratuvarında Analist

 

Eylül 2005-Ağustos 2008 :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

o   Prof. Dr. Metin Zora Organik Laboratuarında Yüksek Lisans Öğrencisi

 

Haziran 2004: DEVA, 4. Levent , İstanbul

o   Kalite Kontrol Laboratuvarında staj

 

 

KULLANILAN CİHAZLAR:

-          Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

-          Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

-          Termal Mekanik Analizi (TMA)

-          Diferansiyel Termal Analiz Cihazı(DTA)

-          Thermal İletkenlik Cihazı

-          Elemental Analiz Cihazı

-          İyon Kromatografi Cihazı

 

 

YABANCI DİL:

İngilizce  (YDS:86,25)

 

YAYIN:

Metin Zora, Ayşe Nur Pinar, Mustafa Odabaşoğlu, Orhan Büyükgüngör and Günseli Turgut, ‘Synthesis of ferrocenyl pyrazoles by the reaction of 3-ferrocenylpropynal with hydrazinium salts’ , Journal of Organometallic ChemistryVolume 693, Issue 11 January 2008, Pages 145-154

 

ALINAN EĞİTİMLER:

 • Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi ve Dilatometre Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 10.09.2008.
 • PERKIN ELMER PYRIS I TGA, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER PRESSURE DSC, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER DIAMOND DSC, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER DIAMOND DMA, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER DSC 8000, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 03.01.2011.
 • PERKIN ELMER TGA-IR, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 03.01.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Temel ve Dökümantasyon Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 03-05.01.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Laboratuvar İstatistiği Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 17-19.01.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Metotların Geçerli Kılınması ve Teyidi Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 31.01.2011 – 01.02.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Kalibrasyon ve Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 21.02.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Ölçüm Belirsizliği Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 07-10.03.2011.
 • Atık Yönetimi Mevzuatı Eğitimi ve Programı, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE,

01 - 13.12.2011.

 • Kalite Yönetim Birimi Bilgilendirme Semineri – 3, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 02.02.2012.
 • Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyon Hatırlatma Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 15.03.2012.
 • Kalite Yönetim Birimi Bilgilendirme Toplantısı – 4, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 09.04.2012.
 • Laboratuvar Güvenliği Eğitim Seminerleri 1, 2, 3, 4, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 1.Eğitim 03.05.2012, 2. Eğitim 10.05.2012, 3.Eğitim 17.05.2012, 4.Eğitim 24.05.2012.
 • Kişisel Korunma Gereçleri, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 24.05.2012.
 • İç Tetkik Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 28 - 30.05.2012.
 • Yangın Güvenliği Eğitimi ve Uygulaması, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 07.06.2012.
 • TGA-FTIR Cihazı Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 22.06.2012.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi – 1, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 29.06.2012.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi – 2, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 18.09.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-1.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 17.10.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-2.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 31.10.2012.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi – 3, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.11.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-3.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 07.11.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-4.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 14.11.2012.

 

(Arş. Gör.) Dr. Harika ATMACA


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Harika ATMACA

Doğum Tarihi: 27.06.1983

Ünvanı: Araş. Gör. Dr.

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Celal Bayar Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Biyoloji Bölümü/Moleküler Biyoloji Programı

Celal Bayar Üniversitesi

2008

Doktora

Biyoloji Bölümü/Moleküler Biyoloji Programı

Celal Bayar Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

İnsan yumurtalık kanseri hücre hattında (OVCAR-3) Zoledronik asit ve Gossypol'un sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selim Uzunoğlu

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

Meme Kanseri Hücre Kültürlerinde Trabectedin (ET-743) Molekülünün Etkileştiği Moleküler Sistemlerin Araştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selim Uzunoğlu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD

2009-

Araş. Gör. Dr.

Celal Bayar Üniversitesi, Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM)

2013-

 

Ödüller :

1-   En İyi Poster Ödülü. “A New Anti-Angiogenic Agent in the Treatment of Prostate Cancer: Gossypol” 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi (25-29 Haziran 2008, Antalya).

2-   Prof. Dr. Mustafa Samur En İyi Bildiri Ödülü. “Dosetaksel-Octreotid Kombinasyonunun Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Apoptotik Proteinler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi (24-28 Eylül 2009, Antalya).

3-   Prof. Dr Lale Atahan Onkolojide Yenilikler Birincilik Ödülü. “Profiling of angiogenic cytokines produced by hormone- and drug-refractory prostate cancer cell lines, PC-3 and DU-145 before and after treatment with gossypol” 4. Ege Onkoloji Günleri/ Onkolojide Yenilikler Sempozyumu (7-9 Mayıs 2009, Aydın).

4-   Prof. Dr. Mustafa Samur Araştırma İkincilik Ödülü. “Docetaxel/zoledronic acid combination triggers apoptosis synergistically through downregulating antiapoptotic Bcl-2 protein level in hormone-refractory prostate cancer cells”  III. Tıbbi Onkoloji Kongresi (24-27 Mart 2010, Antalya).

5-   En İyi Bildiri Ödülü. “Türk Meme Kanseri Hastalarında Kanserli Ve Normal Meme Dokusu Örneklerinde FGFR2 Gen Polimorfizminin Belirlenmesi” 7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi (22-26 Eylül 2010, Antalya).

6-   En İyi Sözlü Bildiri Ödülü. “AT-101 Sensitizes Human Breast Cancer Cells To Apo2 Ligand/Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) Through Synergistic Cytotoxicity and Apoptosis. 8th Mediterranean Conference on Oncology: Innovations In Breast Cancer Management (28-30 Kasım 2010, Antalya).

7-   Bilimsel Yayın Dalında Üçüncülük Ödülü. 2012, XI. Ulusal Histoloji ve Embryoloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2012, Denizli

8-   Celal Bayar Üniversitesi Bilim Ödülleri. 2011 Yılı Yayın Performans Ödülü, (17.10.2012).

9-   V. DR. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri: Temel Tıp Bilimleri Ödülü. “Pretreatment with AT-101 enhances tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis of breast cancer cells by inducing death receptors 4 and 5 protein levels” (2013).

10-  Celal Bayar Üniversitesi Bilim Ödülleri- 2012 Yılı Yayın Performans Ödülü (2013).

11-  Poster Birincilik Ödülü. “Sinerjistik Docetaxel/Octreotid Kombinasyonu Meme Kanseri Hücrelerinde Mitokondriyal Yolak Üzerinden Apoptozisi İndükler”. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya.

12-  En İyi Sözel Bildiri Ödülü.”Decetaxel/Thymoquinone Kombinasyonu PI3K-AKT Sinyalizasyonunu Bloke Ederek Prostat Kanseri DU-145 Hücre Hatlarında Sitatoksik ve Apoptotik Etki Gösterir”. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya.

13-  Celal Bayar Üniversitesi Bilim Ödülleri- 2013 Yılı Yayın Performans Ödülü (2014).

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.    İnsan Yumurtalık Kanseri Hücre Hattında (OVCAR-3) Zoledronik Asit ve Gossypol’un Tek ve Kombine Sitotoksik Dozlarının Araştırılması (CBÜ BAP 2007-058-Araştırmacı)

2.    Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Dosetaksel/Octreotidin Apoptotik Etkisinin Moleküler Hedeflerinin Araştırılması (EGE BAP 2011-TIP-029-Araştırmacı)

3.    AtT20 Kortikotrop Adenom Hücre Hattında Gossipolün Hücre Proliferasyonu ve Hormon Sentezi Üzerine Olan İnhibisyon Etkisinin Moleküler Hedeflerinin Araştırılması (EGE BAP 2011-TIP- 077-Araştırmacı)

4.    Trabectedin'in Meme Kanseri Hücre Kültürlerindeki Apoptotik ve Epigenetik Etkilerinin Araştırılması  (EGE BAP 2011-TIP-074-Araştırmacı)

5.    AtT-20 Kortikotrop Adenom Hücre Hattında Gossipol ve Retinoik Asidin Apoptoz, Hormon Salınımı ve Sitokin Profili Üzerine Sinerjistik Etkilerinin Araştırılması (EGE BAP 2011-TIP-075-Araştırmacı)

6.    Radyasyona Maruz Bırakılan İnsan Glioblastoma Multiforme Hücre Kültürlerinde (U-87 ve T98) Trabectedin Aracılı Zenginleştirilmiş Apoptotik Etkide Dna Tamir Mekanizmalarının Rolü (CBÜ BAP 2012-094-Araştırmacı)

7.    Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Dosetaksel/Thymoquınone Kombinasyonınun Sitotoksik, Apoptotik ve Anti-Anjiyojenik Etkilerinin Moleküler Hedeflerinin Araştırılması (EGE BAP-Araştırmacı)

8.    Antipsikotik Thioridazine'in Meme Kanseri Kök Hücrelerindeki (CD44+/CD24-) Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin Araştırılması- (TÜBİTAK-1002 Projesi-113S482-Araştırmacı/Uzman)

9.    Trabectedin'in İnsan Glioblastoma Multiforme Hücre Kültürlerindeki Apoptotik ve Otofajik Etki Mekanizmalarının Araştırılması (TÜBİTAK-3001 Projesi- 114Z545-Yürütücü)

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Karaca B, Kucukzeybek Y, Gorumlu G, Erten C, Gul MK, Cengiz E, Atmaca H, Uzunoglu S, Sanli UA, Karabulut B, Uslu R. Profiling of angiogenic cytokines produced by hormone- and drug-refractory prostate cancer cell lines, PC–3 and DU–145 before and after treatment with gossypol. European Cytokine Network, Dec; 19 (4):176–184, 2008.

 

A2. Karabulut B, Erten C, Gul MK, Cengiz E, Karaca B, Kucukzeybek Y, Gorumlu G, Atmaca H, Uzunoglu S, Sanli UA, Baran Y, Uslu R.Docetaxel/zoledronic acid combination triggers apoptosis synergistically through downregulating antiapoptotic Bcl–2 protein level in hormone-refractory prostate cancer cells. Cell Biology International, 33(2): 239–246, 2009.

 

A3. Kucukzeybek Y, Gul MK, Cengiz E, Erten C, Karaca B, Gorumlu G, Atmaca H, Uzunoglu S, Karabulut B, Sanli UA, Uslu R. Enhancement of Docetaxel-Induced Cytotoxicity and Apoptosis by All-Trans Retinoic Acid (ATRA) Through Downregulation of Survivin (BIRC–5), MCL–1 and Ltbeta-R in Hormone- and Drug Resistant Prostate Cancer Cell Line, DU145.  Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 27(1): article number: 37, 2008.

 

A4. Erten C, Karaca B, Kucukzeybek Y, Gorumlu G, Cengiz E, Gul M.K, Atmaca H, Uzunoglu S, Karabulut B, Sanli U.A and Uslu R. Regulation of growth factors in hormone and drug-resistant prostate cancer cells by synergistic combination of docetaxel and octreotide. British Journal of Urology International, Jul; 104(1): 107–114, 2009.

 

A5. Karaca B, Atmaca H,  Uzunoglu S, Karabulut B, Sanli U.A, Uslu R. Enhancement of taxane-induced cytotoxicity and apoptosis by gossypol in human breast cancer cell line, MCF–7.  Journal of BUON, Jul-Sep, 14(3): 479–485, 2009.

 

A6. Atmaca H, Gorumlu G, Karaca B, Degirmenci M, Tunali D, Cirak Y, Purcu DU, Uzunoglu S, Karabulut B, Sanli U.A, Uslu R. Combined gossypol and zoledronic acid treatment results in synergistic induction of cell death and regulates angiogenic molecules in ovarian cancer cells. European Cytokine Network, 20(3): 121–130, 2009.

 

A7.  Sanli UA, Gorumlu G, Erten C, Gul MK, Cengiz E, Kucukzeybek Y, Karaca B, Atmaca H, Uzunoglu S, Karabulut B, Uslu R. Targeting apoptosis in the hormone- and drug-resistant prostate cancer cell line, DU–145, by gossypol/zoledronic acid combination. Cell Biology International, 33(11): 1165–1172, 2009.

 

A8. Cengiz E,  Karaca B, Kucukzeybek Y, Gorumlu G, Gul M.K, Erten C, Atmaca H, Uzunoglu S, Karabulut B, Sanli, Ruchan Uslu. Overcoming drug resistance in hormone-and drug refractory prostate cancer cell line, PC–3 by docetaxel and gossypol combination. Molecular Biology Reports, 37(3): 1269–1277, 2009.

 

A9. Akagunduz O,  Karaca B, Atmaca H, Uzunoglu S,  Karabulut B, Sanli U.A, Haydaroglu A, Ruchan Uslu. Radiosensitization of Hormone-Refractory Prostate Cancer Cells by Gossypol Treatment. Journal of BUON, 15(4), 763-767, 2010.

 

A10. Karabulut B, Karaca B,  Atmaca H, Kisim A, Uzunoglu S,  Sezgin C, Uslu R. Regulation of Apoptosis-Related Molecules by Synergistic Combination of All-Trans Retinoic Acid (ATRA) and Zoledronic Acid in Hormone-Refractory Prostate Cancer Cell Lines. Molecular Biology Reports, 38(1): 249–59, 2011.

 

A11. Karabulut B,  Karaca B, Varol U,  Muslu U,  Cakar B, Atmaca H, Kısım A, Uzunoglu S,  Uslu R. Enhancing cytotoxic and apoptotic effect in OVCAR–3 and MDAH–2774 cells with all-trans retinoic acid and zoledronic acid: a paradigm of synergistic molecular targeting treatment for ovarian cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 29:102, 2010.

 

A12. Uzunoglu S, Karaca B, Atmaca H,  Kisim A,  Sezgin C, Karabulut B, Uslu R. Comparison of XTT and Alamar blue assays in the assessment of the viability of various human cancer cell lines by AT–101 (-/- gossypol). Toxicology Mechanisms and Methods, 20(8): 482–486, 2010.

 

A13. Kucukzeybek Y, Gorumlu G, Cengiz E, Karabulut B, Sezgin C, Atmaca H, Sanlı UA, Uzunoglu S, Uslu R. Apoptosis-mediated cytotoxic effects of ibandronic acid on hormone- and drug refractory prostate cancer cells and human breast cancer cells. The Journal of International Medical Research, 38:1663 -1672, 2010.

 

A14. Becerik S, Gürkan A, Afacan B, Oztürk VO, Atmaca H, Töz H, Atılla G, Emıngıl G. Gingival crevicular fluid osteocalcin, N-terminal telopeptides, and calprotectin levels in cyclosporin A-induced gingival overgrowth. Periodontology 2011 Oct;82(10):1490-7. Epub 2011 Feb 22.

 

A15. Becerik S, Afacan B, Oztürk VÖ, Atmaca H, Emingil G. Gingival crevicular fluid calprotectin, osteocalcin and cross-linked N-terminal telopeptid levels in health and different periodontal diseases. Dis Markers. 2011 Jan 1;31(6):343-52.

 

A16. Selim UZUNOGLU,  Burcak KARACA,  Harika ATMACA,  Aslı KISIM, Bülent KARABULUT, Rüçhan USLU. Targeting Bcl-2 Protein to Enhance Chemosensitivity of Hormone Refractory Prostate Cancer Cell Line,  DU-145 by a Synergistic Combination of Docetaxel and Gossypol. Turkiye Klinikleri J Med Sci 31(4):859-66, 2011.

 

A17. Becerik S, Oztürk VÖ, Atmaca H, Atilla G, Emingil G. Gingival crevicular fluid and plasma acute-phase cytokine levels in different periodontal diseases. J Periodontol. 2012 Oct;83(10):1304-1313. Epub 2012 Jan 16.

 

A18. Kisim A, Atmaca H, Cakar B, Karabulut B, Sezgin C, Uzunoglu S, Uslu R, Karaca B. Pretreatment with AT-101 enhances tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis of breast cancer cells by inducing death receptors 4 and 5 protein levels. J Cancer Res Clin Oncol. 2012 Jul;138(7):1155-63. doi: 10.1007/s00432-012-1187-1. Epub 2012 Mar 13.

 

A19. Cirak Y, Varol U, Atmaca H, Kisim A, Sezgin C, Karabulut B, Uzunoglu S, Uslu R, Karaca B. Zoledronic acid in combination with serine/threonine phosphatase inhibitors induces enhanced cytotoxicity and apoptosis in hormone-refractory prostate cancer cell lines by decreasing the activities of PP1 and PP2A. BJU Int. 2012 Dec;110(11 Pt C):E1147-54. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11392.x. Epub 2012 Aug 9.

 

A20. Bozkurt E, Atmaca H, Kisim A, Uzunoglu S, Uslu R, Karaca B. Effects of Thymus serpyllum extract on cell proliferation, apoptosis and epigenetic events in human breast cancer cells.Nutr Cancer. 2012;64(8):1245-50.

 

A21. Karaca B, Atmaca H, Bozkurt E, Kisim A, Uzunoglu S, Karabulut B, Sezgin C, Sanli UA, Uslu R. Combination of AT-101/cisplatin overcomes chemoresistance by inducing apoptosis and modulating epigenetics in human ovarian cancer cells. Mol Biol Rep. 2013 Jun; 40(6):3925-33.

 

A22. Atmaca H, Bozkurt E, Uzunoglu S, Uslu R, Karaca B. A diverse induction of apoptosis by trabectedin in MCF-7 (HER2-/ER+) and MDA-MB-453 (HER2+/ER-) breast cancer cells. Toxicol Lett. 2013 Jun 20;221(2):128-136. doi: 10.1016/j.toxlet.2013.06.213. [Epub ahead of print]

 

A23.  Atmaca H, Uzunoglu S. Anti-angiogenic effects of trabectedin (Yondelis; ET-743) on human breast cancer cells. Eur Cytokine Netw. 2014 Jun 18. [Epub ahead of print].

 

A24. Oktem G, Bilir A, Uslu R, Inan SV, Demiray SB, Atmaca H, Ayla S, Sercan O, Uysal A. Expression profiling of stem cell signaling alters with spheroid formation in CD133high/CD44high prostate cancer stem cells. Oncol Lett. 2014 Jun;7(6):2103-2109. Epub 2014 Mar 24.

 

A25. Karaca B, Atmaca H, Bozkurt E, Uslu R. Each patient’s cancer is like fingerprint: where are we in molecular profiling in breast cancer diagnosis? Med Sci Discovery, Vol.1, No.1, p:2-8, 2014.

 

A26. Dirican A, Atmaca H, Bozkurt E, Erten C, Karaca B, Uslu R. Novel combination of docetaxel and thymoquinone induces synergistic cytotoxicity and apoptosis in DU-145 human prostate cancer cells by modulating PI3K-AKT pathway. Clin Transl Oncol. 2015 Feb;17(2):145-51.

 

A27. Varol U, Degirmenci M, Karaca B, Atmaca H, Kisim A, Uzunoglu S, Sezgin C, Sanli UA, Uslu R. Zoledronic acid increases cytotoxicity by inducing apoptosis in hormone and docetaxel-resistant prostate cancer cell lines. Tumour Biol. 2015 Feb;36(2):779-86.

 

A28. Dirican A, Erten C, Atmaca H, Bozkurt E, Kucukzeybek Y, Varol U, Oktay Tarhan M, Karaca B, Uslu R. Enhanced cytotoxicity and apoptosis by thymoquinone in combination with zoledronic acid in hormone- and drug-resistant prostate cancer cell lines. J BUON. 2014 Oct-Dec;19(4):1055-61.

 

A29. Kurşunlu SF, Oztürk VÖ, Han B, Atmaca H, Emingil G. Gingival crevicular fluid interleukin-36β (-1F8), interleukin-36γ (-1F9) and interleukin-33 (-1F11) levels in different periodontal disease. Arch Oral Biol. 2015 Jan;60(1):77-83. doi: 10.1016/j.archoralbio.2014.08.021. Epub 2014 Sep 16.

 

A30. Gürkan A, Becerik S, Öztürk VÖ, Atmaca H, Atilla G, Emingil G. Interleukin-6 Family of Cytokines in Crevicular Fluid of Renal Transplant Recipients With and Without Cyclosporine A-Induced Gingival Overgrowth. J Periodontol. 2015 Sep;86(9):1069-77. doi: 10.1902/jop.2015.150003. Epub 2015 Apr 30.

 

A31. Karaca B, Degirmenci M, Ozveren A, Atmaca H, Bozkurt E, Karabulut B, Sanli UA, Uslu R. Docetaxel in combination with octreotide shows synergistic apoptotic effect by increasing SSTR2 and SSTR5 expression levels in prostate and breast cancer cell lines. Cancer Chemother Pharmacol. 2015 Jun;75(6):1273-80. doi: 10.1007/s00280-015-2756-1. Epub 2015 Apr 30.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Cengiz E, Küçükzeybek Y, Gül M.K, Erten Ç, Karaca B, Görümlü G, Asbagh L.A, Atmaca H, Uzunoğlu S, Şanlı U.A, Karabulut B, Uslu R. Additive/synergistic antitumoral effect of combination of docetaxel and zoledronic acid on hormone and drug refractory prostate cancer cell lines. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Abstracts Book P62, Antalya, Turkey, October 16–21, 2007.

 

B2. Küçükzeybek Y, Gül M.K, Cengiz E, Karaca B, Erten Ç, Görümlü G, Asbagh L.A, Atmaca H, Uzunoğlu S, Şanlı U.A, Karabulut B, Uslu R. Synergistic effect of docetaxel and ATRA on human hormone and drug resistant prostate cancer cell lines DU–145 and PC–3. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Abstracts Book P63, Antalya, Turkey, October 16–21, 2007.

 

B3. Karaca B, Erten Ç, Görümlü G, Cengiz E, Gül M.K, Küçükzeybek Y, Asbagh L.A, Atmaca H, Uzunoğlu S, Şanlı U.A, Karabulut B, Uslu R. A new drug combination for hormone and drug refractory prostate cancer: All-Trans Retinoic Acid (ATRA) and zoledronic acid. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Abstracts Book P64, Antalya, Turkey, October 16–21, 2007.

 

B4. Erten Ç, Görümlü G, Küçükzeybek Y, Gül M.K, Cengiz E, Karaca B, Asbagh L.A, Atmaca H, Uzunoğlu S, Şanlı U.A, Karabulut B, Uslu R. Synergistic cytotoxic effect of docetaxel and gossypol on human hormone and drug resistant prostate cancer cell lines. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Abstracts Book P65, Antalya, Turkey, October 16–21, 2007.

 

B5. Görümlü G, Gül M.K, Erten Ç, Karaca B, Cengiz E, Küçükzeybek Y, Asbagh L.A, Atmaca H, Uzunoğlu S, Şanlı U.A, Karabulut B, Uslu R. Additive/synergistic effect of zoledronic acid and gossypol on human hormone and drug resistant prostate cancer cell lines DU–145 and PC–3. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Abstracts Book P66, Antalya, Turkey, October 16–21, 2007.

 

B6. Asbagh L.A, Atmaca H, Uzunoğlu S, Görümlü G, Karaca B, Küçükzeybek Y, Gül M.K, Cengiz E, Erten Ç, Şanlı U.A, Karabulut B, Uslu R. Comparison of XTT and Alamar Blue (Resazurin) Assay in the assesmnet of cytotoxic effect of zoledronic acid and gossypol combination in human drug-resistant ovarian cancer cell line OVCAR–3. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Abstracts Book P67, Antalya, Turkey, October 16–21, 2007.

 

B7. Karaca B, Atmaca H, Eniseler A.G, Purcu D.U, Kısım A, Karabulut B, Uzunoglu S, Uslu R. Synergistic effect of gossypol, a cotton-plant seed, with conventional chemotherapeutics in MCF–7 cells. 3rd International Congress of Molecular Medicine, IUBMB Life 61; 336, p43, İstanbul, Turkey, 5 –8 May 2009.

 

B8. Atmaca H, Uzunoglu S, Görümlü G, Karaca B, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. Anti-proliferative, Anti-apoptotic and Anti-angiogenic Effects of Gossypol in Combination with Zoledronic Acid in Human Ovarian Cancer Cell Line OVCAR–3. 3rd International Congress of Molecular Medicine, IUBMB Life 61; 348. İstanbul, Turkey, 5 –8 May 2009.

 

B9. Atmaca H, Karaca B, Uzunoglu S, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. Synergistic Inhibition of Angiogenin by Combined Treatment with Gossypol and Cisplatin in a Human Ovarian Cancer Cell Line, OVCAR–3. 3rd International Congress of Molecular Medicine, IUBMB Life 61; 349, İstanbul, Turkey, 5 –8 May 2009.

 

B10. Atmaca H, Görümlü G, Karaca B, Cengiz E, Erten C, Kucukzeybek Y, Gul M.K, Uzunoglu S, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. Effect of ATRA/Zoledronic Acid Combination on the Apoptotic Pathways of the Human Androgen and Drug Refractory Prostate Cancer Cell Line, DU-145. Joint 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting & 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, Abstract Book P-44, Antalya, Turkey, 21-24 May 2009.

 

B11. Kısım A, Görümlü G, Erten C, Gul M.K, Cengiz E, Kucukzeybek Y, Karaca B, Atmaca H, Uzunoglu S, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. Differential Expression Profile of Apoptotic Proteins by Gossypol/Zoledronic Acid Combination on the Human Androgen and Drug Refractory Prostate Cancer Cell Line, DU–145. Joint 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting & 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, Abstract Book P–46, Antalya, Turkey, 21–24 May 2009.

 

B12. Karaca B, Purcu D.U, Kapkaç M, Özdemir N, Görümlü G, Atmaca H, Uzunoglu S, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. Comparison of Human Breast Cancer and Estrogen Receptor Signaling mRNA Expression Profiles of Normal and Pathologic Tissue Samples from Turkish Breast Cancer Patients Joint. 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting & 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, Abstract Book P–51, Antalya,Turkey,  21–24 May 2009.

 

B13. Sema Becerik, Beral Afacan, Veli Özgen Öztürk, Harika Atmaca, Gülnur Emingil. P52 Farklı Periodontal Hastalıklarda Dişeti Oluğu Sıvısı Kalprotektin, Osteokalsin ve NX Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sempozyumu. 29-31 Ekim 2009, Ankara.

 

B14. Karaca S.B, Muslu U, Cakar B, Kisim A, Atmaca H, Purcu D.U, Uzunoglu S, Uslu R. Synergistic Cytotoxic/ Apoptotic Effects of AT-101, A Phytochemical with BH3-Mimetic Property in Combination with Paclitaxel in Human Breast Cancer Cells. ASCO Annual Meeting 2010, Abstract no:e21082 Chicago, USA, June 04-08, 2010.

 

B15. Uslu R, Karaca B, Atmaca H, Kisim A, Cakar B, Karabulut B, Sezgin C, Uzunoğlu S. Fibroblast Growth Factor Receptor 2 (FGFR2) Polymorphism Status of Turkish Breast Cancer Patients. 35th ESMO Congress, Abstract no:351, Milan, Italy, October 2010.

 

B16. Karaca B, Atmaca H, Kisim A, Muslu U, Karabulut B, Sezgin C, Uzunoğlu S, Uslu R. Synergistic Cytotoxic and Apoptotic Effect by AT–101 and Cisplatin Combination through DNA Methyltransferase and Histone Deacetylase Enzymes in Human Ovarian Cancer Cell Lines. 35th ESMO Congress, Abstract no:126p, Milan, Italy, October 2010.

 

B17. Karaca B, Kısım A, Atmaca H, Karabulut B, Sezgin C, Uzunoğlu S, Uslu R. AT-101 Sensitizes Human Breast Cancer Cells To Apo2 Ligand/Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) Through Synergistic Cytotoxicity and Apoptosis. 8th Mediterranean Conference on Oncology, Innovations In Breast Cancer Management, SB:0003, Antalya, Turkey, November 28-30, 2010.

 

B18. Bozkurt E, Atmaca H, Karaca B, Kısım A, Uzunoğlu S, Uslu R. Preliminary Study of the Thyme (Thymus serpyllum) Extract On Human Normal and Breast Cancer Cells. EACR-Anticancer Agents Research Congress, P: 3 Antalya, Turkey, 13-16 September, 2011.

 

B19. Atmaca H, Kısım A, Bozkurt E, Çakar B, Varol U, Karabulut B, Uzunoğlu S, Sezgin C, Uslu R, Karaca B. Dynamic Measurement Of Anti-proliferative Effects Of At-101 In Human Breast Cancer Cells By A Novel, Label-free, And Real-time Cell Based Xcelligence System. EACR-Anticancer Agents Research Congress, P: 35 Antalya, Turkey, 13-16 September, 2011.

 

B20. Kısım A, Atmaca H, Bozkurt E, Muslu U, Çakar B, Uzunoğlu S, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R, Karaca B. Synergistic Cytotoxic/Apoptotic Effects Of Octreotide In Combination With Docetaxel In Human Breast Cancer Cells. EACR-Anticancer Agents Research Congress, P: 36  Antalya, Turkey, 13-16 September, 2011.

 

B21. Atmaca H, Karaca B, Kisim A, Uzunoglu S, Uslu R. Expression profiling of apoptotic proteins in human breast cancer cells treated with AT-101 by protein array technology.  European Biotechnology Congress, İstanbul, Turkey, September 28-October 1, 2011.

 

B22. Banu Yurekli, Asli Kisim, Harika Atmaca, Burcak Karaca, Ruchan Uslu, Sevki Cetinkalp, Gokhan Ozgen, Candeger Yilmaz, Fusun Saygili. Cytotoxic and Apoptotic Effect of Gossypol on Mouse Pituitary Corticotroph Tumor AtT20/D16v-F2 Cells: Could It Be a Novel Therapeutic Agent for Cushing Disease? Endocr Rev. Vol 32 (03_MeetingAbsttracts): P1-274, Endocrine Society ENDO 2011: The 93rd Annual Meeting & Expo, Boston, June 4-7, 2011.

 

B23. Zeki Surmeli, Pınar Gursoy, Burcu Cakar, Aslı Kısım, Harika Atmaca, Canfeza Sezgin, Bulent Karabulut, Ruchan Uslu, Burcak Karaca. Zoledronic Acid in Combination with Serine/Threonine Phosphatase Inhibitors Induces Cytotoxicity and Apoptosis in Human Breast Cancer Cells via Decreasing the Activities of PP1 and PP2A. IMPAKT Breast Cancer Conference 2012, Brussels, Belgium, 3-5 May, 2012.

 

B24. Burcak Karaca, Ugur Muslu, Zeki Surmeli, Burcu Cakar, Harika Atmaca, Aslı Kısm, Canfeza Sezgin, Selim Uzunoglu, Bulent Karabulut, Ruchan Uslu. Octreotide in Combination with Docetaxel Triggers Apoptosis by Inducing SSTR2 and SSTR5 Levels in Human Breast Cancer Cells, MCF-7 and MDA-MB-231. IMPAKT Breast Cancer Conference 2012, Brussels, Belgium, 3-5 May, 2012.

 

B25. Burcak Karaca, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Emir Bozkurt, Burcu Çakar, Zeki Surmeli, Pinar Gursoy, Bulent Karabulut, Selım Uzunoglu, Canfeza Sezgın, Ruchan Uslu. Comparison of a novel, label-free, and real-time cell based system (xCELLigence) with a conventional viability assay (XTT) to determine the anti-proliferative effect of AT-101 in human breast cancer cells. IMPAKT Breast Cancer Conference 2012, Brussels, Belgium, 3-5 May, 2012.

 

B26. Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Selım Uzunoglu, Ruchan Uslu, Burcak Karaca. P53 Modulates Trabectedin Mediated Cytotoxıcity in Glioblastoma Multiforme Cells (U-87MG And T98G). 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies, Paris, France,  4 – 6 March 2013.

 

B27. Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Selım Uzunoglu, Ruchan Uslu, Burcak Karaca. A Dıverse Induction of Apoptosis by Trabectedin in MCF-7 (HER2-/ER+) And MDA-MB-453 (HER2 + /ER-) Breast Cancer Cells. 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies, Paris, France,  4 – 6 March 2013.

 

B28. Burcu Cakar, Gülcan Bulut, Asli Kisim, Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Ruchan Uslu, Burcak Karaca, AT-101 (-/- Gossypol) in Combination with Trastuzumab Triggers Apoptosis through Inhibiting Bcl-2, Bcl-XLand Mcl-1 Protein Levels in Human HER2-positive Breast Cancer Cells. IMPAKT, Brussels, Belgium, 4-6 May 2013.

 

B29. Burcu Cakar, Pinar Gursoy, Harika Atmaca, Asli Kisim, Emir Bozkurt, Selim Uzunoglu, Canfeza Sezgin, Ulus Ali Sanli, Bulent Karabulut, Ruchan Uslu, Burcak Karaca Paclitaxel in combination with at-101 induces apoptosis via supressing  Bcl-2, bcl-XL, mcl-1 proteins in human breast cancer cells.  ASCO Annual Meeting, , Chicago, USA, May 31-June 4 2013.

 

B30. Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Burcu Cakar, Zeki Gokhan Surmeli, Selim Uzunoglu, Ruchan Uslu, Burcak Karaca. Trabectedin induces mitochondrial membrane potential dissipation and reactive oxygen species generation in breast cancer cells. ASCO Annual Meeting, , Chicago, USA, May 31-June 4 2013.

 

B31. H. Atmaca, E. Bozkurt, S. Uzunoglu, U.A. Sanlı, R. Uslu, B. Karaca. Screening of Angiogenic Cytokine Targets and the Assessment of Anti-Angiogenic Potential of Trabectedin in Breast Cancer Cells. The 5th EMBO Meeting,  Amsterdam, Netherlands, 21-24 September, 2013.

 

B32. E. Bozkurt, H. Atmaca, S. Uzunoglu, O. Akagunduz, B. Karaca, R. Uslu. Trabectedin sensitizes human GBM cell lines (U-87 MG and T98G) to ionizing radiation. The 5th EMBO Meeting,  Amsterdam, Netherlands, 21-24 September, 2013.

 

B33. Gulperi Oktem, Ayhan Bilir, Ruchan Uslu, Sevinc Inan, Sirin Bakti Demiray, Harika Atmaca, Sule Ayla, Aysegul Uysal. Expression profiling of stem cell signaling alters with spheroid formation in CD133high/CD44high prostate cancer stem cells. [abstract]. In: Proceedings of the 104th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research; 2013 Apr 6-10; Washington, DC. Philadelphia (PA): AACR; Cancer Res 2013;73(8 Suppl):Abstract nr 255. doi:10.1158/1538-7445.AM2013-255

 

B34. Karaca B, Atmaca H, Bozkurt E, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R. Use of docetaxel in combination with octreotide as a synergistic combination for prostate cancer with apoptotic and antiangiogenic effects. 2014 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, 30 May - 3 June 2014.

 

B35. Karaca B, Bozkurt E, Atmaca H, Surmeli Z, Erdogan AP, Sanli UA, Uslu R. Effect of trastuzumab/AT-101 combination on apoptosis and cytotoxicity in HER2-positive breast cancer cells: A novel combination to effect resistance to anti-HER2 therapy through inhibition of PI3K signaling. 2014 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, 30 May - 3 June 2014.

 

B36. Surmeli Z, Bozkurt E, Ozer O, Atmaca H, Kisim A, Uzunoglu S, Uslu R, Karaca B. Enhancement of docetaxel efficacy by zoledronic acid pretreatment in docetaxel-resistant prostate cancer cells (PC-3/R and DU-145/R). 2014 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, 30 May - 3 June 2014.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. Atmaca H, Bozkurt E. Handbook of Anti-cancer Drugs from Marine Origin (Ed: Se-Kwon Kim),Chapter 19: Trabectedin (ET-743) from Marine Tunicate for Cancer Treatment,pp397-412,2014.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kısım A,  Karaca B,  Atmaca H,  Purcu D.U, Uzunoğlu S, Uslu R. Türk Meme Kanseri Hastalarında Kanserli ve Normal Meme Dokusu Örneklerinde FGFR2 Gen Polimorfizminin Belirlenmesi. Meme Sağlığı Dergisi, 7(1):135-140, 2010.

 

D2. Atmaca H, Uzunoglu S. Kanserde sirkadiyan ritim genlerinin rolü. Journal of Cell and Molecular Biology 9(2):1-10, 2011.

 

D3. Bozkurt E, Atmaca H, Uzunoğlu S. Glioblastoma Tümörlerinde Çoklu İlaç Direnci. Genel Tıp Dergisi, Cilt 23, Sayı 4, 2013.

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Küçükzeybek Y, Görümlü G, Karaca B, Atmaca H, Uzunoğlu S, Sezgin C, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. İbandronik asit’in meme ve prostat kanseri hücre hatlarında farklı sitotoksik, apoptotik ve anti-anjiogenetik etkisi. 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, B26, sayfa:40, Antalya, 25–29 Haziran, 2008.

 

E2. Karaca B, Küçükzeybek Y, Görümlü G, Erten Ç, Gül M.K, Cengiz E, Atmaca H, Uzunoğlu S, Şanlı U.A, Sezgin C, Karabulut B, Uslu R. Prostat kanseri tedavisinde yeni bir antianjiojenik ajan: Gossypol. 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, B36, sayfa:50, Antalya, 25–29 Haziran, 2008.

 

E3. Karaca B, Küçükzeybek Y, Görümlü G, Erten Ç, Gül M.K, Cengiz E, Atmaca H, Uzunoğlu S, Karabulut B, Şanlı U.A, Sezgin C, Uslu R. Zoledronik asit-ATRA kombinasyonu hormon refrakter prostat kanseri hücre hatlarında BIRC5’i (sürvivin) inhibe ediyor. 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Özet Kitabı, B37, sayfa:51, Antalya, 25–29 Haziran, 2008.

 

E4. Karaca B, Purcu D.U, Kapkaç M, Özdemir N, Görümlü G, Atmaca H, Uzunoğlu S, Sezgin C, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. Meme Kanserli Hastaların Doku Örneklerinde Meme Kanseri ve Östrojen Reseptör Sinyalizasyonu mRNA Ekspresyon Profillerinin PCR Array ile Saptanması. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, p 78, Antalya, 24–28 Eylül, 2009.

 

E5. Varol U, Karaca B, Görümlü G, Değirmenci M, Tunalı D, Çırak Y, Atmaca H, Kısım A, Uzunoğlu S, Sezgin C, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. Dosetaksel-Octreotid Kombinasyonunun Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Apoptotik Proteinler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, p 63, Antalya, 24–28 Eylül, 2009.

 

E6. Karaca B, Görümlü G, Değirmenci M, Tunalı D, Varol U, Çırak Y, Atmaca H, Kısım A, Uzunoğlu S, Sezgin C, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. AT–101/Cisplatin Kombinasyonunun İnsan Over Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Olası Sinerjistik Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, p 45, Antalya, 24–28 Eylül, 2009.

 

E7. Atmaca H, Görümlü G, Purcu DU, Karaca B, Değirmenci M, Çırak Y, Tunalı D, Kısım A, Uzunoğlu S, Karabulut B, Şanlı U.A, Uslu R. ATRA /zoledronik asit kombinasyonunun insan yumurtalık kanseri OVCAR–3 ve MDAH 2774 hücre hatlarındaki sinerjistik etkilerinin araştırılması. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, p 69, Bodrum, 28–31 Ekim, 2009.

 

E8. Sema Becerik, Beral Afacan, Veli Özgen Öztürk, Harika Atmaca, Gülnur Emingil. P52 Farklı Periodontal Hastalıklarda Dişeti Oluğu Sıvısı Kalprotektin, Osteokalsin ve NX Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sempozyumu. 29-31 Ekim 2009, Ankara.

 

E9. Kısım Aslı, Atmaca H, Uzunoğlu S, Uslu R, Karaca B. AT–101 (-/- Gossypol) İle Muamele Edilen Çeşitli İnsan Karsinoma Hücre Hatlarında XTT ve Alamar Blue Canlılık Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Denizli, 21–25 Haziran 2010.

 

E10. Atmaca H, Karaca B, Uzunoğlu S, Uslu R. Gossypol’un İnsan Yumurtalk Kanseri Hücre Hatlarındaki (OVCAR–3; MDAH–2774) Sitotoksik, Apoptotik Ve Anti-Anjiyojenik Etkisinin Araştırılması. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Denizli, 21–25 Haziran 2010.

 

E11. Karaca B, Tunalı D, Değirmenci M, Atmaca H, Kısım A, Uzunoglu S, Karabulut B, Sezgin C, Uslu R. AT–101/Cisplatin Sinerjistik Kombinasyonunun İnsan Over Kanseri Hücre Hatlarında DNA Metiltransferaz ve Histon Deasetilaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi,p05, Antalya, 22–26 Eylül 2010.

 

E12. Muslu U, Purcu D.U, Karaca B, Varol U, Atmaca H, Uzunoglu S, Karabulut B, Sezgin C, Uslu R. Türk Meme Kanseri Hastalarında Kanserli Ve Normal Meme Dokusu Örneklerinde FGFR2 Gen Polimorfizminin Belirlenmesi. 7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi,p51,  Antalya, 22–26 Eylül 2010.

 

E13. Çakar B, Kısım A, Karaca B, Çırak Y, Atmaca H, Uzunoglu S,  Karabulut B, Sezgin C, Uslu R. İnsan Meme Kanseri Hücre Hatlarında AT–101/TRAIL Kombinasyonunun Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması. 7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi,p06, Antalya, 22–26 Eylül 2010.

 

E14. Kısım A, Atmaca H, Karaca B, Uzunoglu S,  Uslu R. İnsan Meme Kanseri Hücre Hatlarında TRAIL’in Tetiklediği Sitotoksisite ve Apoptozisin AT–101 Ön Muamelesiyle Arttırılması. 1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 26–29 Ekim 2010.

 

E15. Cenk Gökalp, Burçak Karaca, Burcu Çakar, Yalçın Çırak, Aslı Kısım, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, Canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Zoledronik Asit Uygulamasının Sitotoksik ve Anti-Anjiogenik Etkilerinin Araştırılması. 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.

 

E16. Burçak Karaca, Mustafa Değirmenci, Umut Varol, Uğur Muslu, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Bülent Karabulut, Canfeza Sezgin, Rüçhan Uslu. AT-101/Octreotid Sinerjistik Kombinasyonu Hormon Dirençli İnsan Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Somatostatin Reseptörleri 2 ve 5’İ İndükleyerek Apotozise Neden Olmaktadır. 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.

 

E17. Burçak Karaca, Yalçın Çırak, Didem Tunalı, Burcu Çakar, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Zoledronik Asit’in Protein Fosfataz İnhibitörleri İle Kombinasyonunun İnsan Hormon- Refrakter Prostat Kanseri Hücrelerinde Farnesilpyrofosfat Sentaz Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011.

 

E18. Burçak Karaca, Uğur Muslu, Burcu Çakar, Aslı Kısım, Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, Canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Meme Kanseri Hücre Kültürlerinde AT-101’in Sitotoksik Etkilerinin Xcelligence Sistemi ile Dinamik Takipi ve Bulguların XTT Yöntemiyle Karşılaştırılması. 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, 14-18 Eylül 2011.

 

E19. Banu Pınar Şarer Yürekli, Aslı Kısım, Harika Atmaca, Burçak Karaca, Rüçhan Uslu, Şevki Çetinalp, Gökhan Özgen, Candeğer Yılmaz, Füsun Saygılı. (-)- Gossipolün (AT 101) AtT-20/D16v-F2 Pitüiter Kortikotrop Adenom Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik,  Apopitotik ve Hormon Salgısı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 12-16 Ekim 2011. (Sözlü bildiri).

 

E20. Burçak Karaca, Burcu Çakar, Zeki Sürmeli, Pınar Gürsoy, Uğur Muslu, Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu. Zoledronik Asit’in Serin/Treonin Protein Fosfataz İnhibitörleriyle Kombinasyonunun İnsan Meme Kanseri Hücrelerinde Akt Protein Düzeyine Etkisinin Araştırılması. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Mart 2012.

 

E21. Umut Varol, Zeki Sürmeli, Pınar Gürsoy, Burcu Çakar, Uğur Muslu, Aslı Kısım, Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Canfeza Sezgin, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Dosetaksel’e Dirençli Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Dosetaksel’in Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin Zoledronik Asit Ön Muamelesiyle Arttırılması. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Mart 2012.

 

E22.  CD133 high/CD44high Prostat kanser kök hücrelerinde kök hücre sinyali sferoid formasyonu ile değişme gösterir. Öktem G, Uysal A, Demiray ŞB, Bilir A, Uslu R, İnan S, Atmaca H, Ayla Ş: XI. National Histology and Embryology Congress, 16-19 May 2012, Pamukkale Üniversity, Denizli.

 

E23. Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. İnsan prostat kanseri hücre kültürlerinde (PC-3 ve DU-145) Ada çayı (Salvia) ekstraktının sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı),İzmir, 3-7 Eylül 2012.

 

E24. Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Kekik (Thymus) ekstraktının normal meme epiteli (MCF-10A) ve meme kanseri (MDA-MB-231) hücre kültürlerinde sitotoksik, apoptotik ve epigenetik etkilerinin araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, 3-7 Eylül 2012.

 

E25. Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Dosetaksele duyarlı (PC-3 - DU-145)  ve dirençli (PC-3/R - DU-145/R) prostat kanseri hücre hatlarında anjiyojenik sitokinlerin belirlenmesi ve ekspresyon düzeylerinin karşılaştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, 3-7 Eylül 2012.

 

E26. Aslı Kısım, Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Resveratrol Ajanının Bazı İnsan Kanseri Hücre Kültürlerindeki Zamana Bağlı Antiproliferatif Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, 3-7 Eylül 2012.

 

E27. Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. MCF-7 ve MDA-MB-453 Meme Kanseri Hücre Kültürlerinde Farklı Yolaklar Üzerinden Çalışan Trabectedin (ET-743) Aracılı Apoptozis. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (Sözlü Bildiri), Bursa, 13-16 Aralık 2012.

 

E28. Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, Bülent Karabulut, Canfeza Sezgin, Ulus Ali Şanlı, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. Glioblastoma Multiforme Hücre Kültürlerinde (U-87 MG ve T98G) Trabectedin’in (E-743) Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Bursa, 13-16 Aralık 2012.

 

E29. Banu Yürekli, Burçak Karaca, Emir Bozkurt, Harika Atamaca, Şevki Çetinkalp, Gökhan Özgen, Candeğer Yılmaz, Füsun Saygılı, Mehmet Erdoğan, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu. ATT20 Hücre Hattında AT-101’in İndüklediği Apoptotik Moleküllerin Araştırılması. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Hipofiz Sempozyumu, Antalya, 15-19 Mayıs 2013.

 

E30. Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Ulus Ali Şanlı, Burçak Karaca. Glioblastoma multiforme hücre kültürlerinde (U-87 MG ve T98G) trabectedin aracılı sitotoksik etkide DNA tamir mekanizmalarının rolü. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Kuşadası, Aydın, 27-30 Ekim, 2013.

 

E31. Özge Özer, Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Burçak Karaca. AT-101’in HUVEC hücre kültürlerinde hücre göçüne etkileri bakımından çeşitli ajanlarla karşılaştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Kuşadası, Aydın, 27-30 Ekim, 2013.

 

E32. Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Selim Uzunoğlu, Rüçhan Uslu, Bülent Karabulut, Burçak Karaca. Trabectedin’in meme kanseri hücre kültürlerinde DNA metiltransferaz ve Histon deasetilaz aktiviteleri üzerindeki etkileri. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Kuşadası, Aydın, 27-30 Ekim, 2013.

E33. Canfeza Sezgin, Burçak Karaca, Harika Atmaca. Zerdeçal-Karabiber-Tarçın ekstraktları karışımının MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-453 ve Caco-2 hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkilerinin araştırılması. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Çeşme, İzmir, 13-15 Mart 2015.

E34. Canfeza Sezgin, Burçak Karaca, Harika Atmaca. Zerdeçal-Karabiber-Tarçın ekstraktları karışımının Paklitaksel ve İrinotekan ile kombinasyonunun MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-453 ve Caco-2 hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkilerinin araştırılması. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Çeşme, İzmir, 13-15 Mart 2015.

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

F1. Atmaca H,  Karaca B. Bölüm 4. Meme Kanserinde Genetik ve Molekuler Prediktörler. Meme Kanserine Moleküler Yaklaşım, Sayfa: 305-11, 2011.

 

 

(Müdür Yardımcısı) Doç. Dr. Süleyman KOÇAK


(Öğr. Gör.) Dr. Hafize DİLEK TEPE


(Arş. Gör.) Dr. Mustafa CİTTAN


(Öğr. Gör.) Seda SERT


(Öğr. Gör.) Burak ASLIŞEN


ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı        :                             Burak ASLIŞEN

Telefon:                                            02362012628

Mail       :                                           burak.aslisen@cbu.edu.tr.

Doğum Tarihi     :                           19.12.1987

Ehliyet :                                            A2, B sınıfı 

Ünvanı                :                           Yüksek Kimyager ( Analitik Kimya)       

Öğrenim Durumu   :                       Yüksek Lisans

   

Derece Alan      Üniversite          Yıl

Lisans     Kimya  Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (Bölüm 2.cisi)    2007-  2011

Yüksek Lisans     Kimya  Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Bilim Dalı Yüksek Lisans  2011-  2014

Doktora                Kimya  Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Bilim Dalı Doktora             2014-

Yüksek Lisans Tezleri 

Metal nanoparçacık ve iletken polimer modifiye karbon nanotüp elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı, Yüksek lisans tezi ,2014, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Süleyman KOÇAK

 

Yayınlar (SCI)

1) Süleyman KOÇAK, Burak ASLIŞEN; Hydrazine oxidation at gold nanoparticles and poly(bromocresolpurple) carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Sensors and Actuators B: Chemical, 196 (2014), 610–618.

 

2) Süleyman Koçak, Burak ASLIŞEN; Çağrı Ceylan Koçak; Determination of Hydrazine at a Platinum Nanoparticle and Poly(Bromocresol Purple) Modified Carbon Nanotube Electrode, Analytical Letters (Baskıda)

 

3) Ç.Koçak,*, A.Altın, Burak ASLIŞEN, Süleyman Koçak; Electrochemical Preparation and Characterization of Gold and Platinum Nanoparticles Modified Poly(taurine) Film Electrode and Its Application to Hydrazine Determination, Int. J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 233 - 249

 

 Kongre,Çalıştay ve Uygulamalı Yaz Okulları
 
 
19-22 Haziran 2012 Tarihlerinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından Çanakkale’de düzenlenen 2.Uygulamalı Elektrokimya Lisanüstü Yaz Okulu Katılım Belgesi 
 
 
1.Ege Nano Teknoloji Günleri, 18-19 Nisan 2013, Ege Üniversitesi, İzmir Katılım Belgesi
 
 
6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 Eylül 2013, KTÜ Katılım Belgesi
 
 
 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, 3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık Katılım Belgesi
 
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 
 
1-Burak Aslışen, Süleyman Koçak, Platin nanoparçacık-poli(bromkresol purple) modifiye camımsı karbon elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı, 1.Ege Nano Teknoloji Günleri, 18-19 Nisan 2013, EÜ, İzmir (Poster).
 
 
2-Burak ASLIŞEN, Aylin ALTIN, Süleyman KOÇAK, Platin nanoparçacık modifiye iletken poli(taurin) film elektrotta hidrazinin elektrokatalitik yükseltgenmesi, 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, 3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık (Poster)
 
 
3-Burak ASLIŞEN, Aylin ALTIN, Süleyman KOÇAK, Metal nanoparçacık ve poli(taurin) modifiye gce ve ıto elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı, , 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, 3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık (Poster)

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 

1-B. Aslışen, S. Koçak, “Electrocatalytic Hydrazine Oxidation at Pt Nano Particles and Poly(Bromcresol Purple) Carbon Nanotube Modified Glassy Carbon Electrode”, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 Eylül 2013, KTÜ, Trabzon (Poster).

2- S. Koçak, B. Aslışen, “Hydrazine Oxidation at Au Nano Particles and Poly(Bromcresol Purple) Carbon Nanotube Modified Glassy Carbon Electrode”, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 Eylül 2013, KTÜ, Trabzon (Poster).

3- B. Aslışen, S. Koçak, Ç. Koçak ‘’Electrocatalytic Hydrazine Oxidation At Pt-Cu Nano Particles Doped Poly(Bromocresol Purple) Modified Glassy Carbon Electrode ‘’, 9th Aegean Analytical Chemistry Day ( AACD 2014 ) , 29 Eylül- 3 Ekim 2014, Chios (Sakız), Yunanistan (Poster)

4- B. Aslışen, S. Koçak, Ç. Koçak ‘Hydrazine Oxidation At Metal Nano Particles Modified Poly(Taurine) Film Glassy Carbon Electrode ‘’, 9th Aegean Analytical Chemistry Day ( AACD 2014 ) , 29 Eylül- 3 Ekim 2014, Chios (Sakız), Yunanistan (Poster)

5- B.Aslışen , Ç. C. Koçak, S. Koçak, ‘A Sensitive Hydrazine Electrochemical Sensor Based on Electrodeposition of Gold and Platinum Nanoparticles on Bromocresol Purple Film Modified Carbon Nanotube ‘, 2nd International Congress on Biosensors, Gediz University, 10-12 Haziran, İzmir, Turkey (Poster)

 

Projeler

1- “Metal nano parçacık modifiye iletken poli (taurin) film elektrotda hidrazinin elektro katalitik

yükseltgenmesi”, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Süleyman KOÇAK, Araştımacı: Burak Aslışen

Proje No: 2012-008, CBÜ-BAP.

 

2- “Metal nanoparçacık ve poli(bromkresol purple) modifiye karbon nanotüp elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı ve analitik uygulamaları”, Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Süleyman Koçak, Araştırmacı: Burak Aslışen, Proje No: 2012-101, CBÜ-BAP.

 

 

 

Ödüller

 

1- B. Aslışen, S. Koçak,Platin nanoparçacık-poli(bromkresol purple) modifiye camımsı karbon elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı” adlı çalışma ile 18-19 Nisan 2013’de düzenlenen 1.Ege Nano Teknoloji Günlerinde en iyi 3.poster ödülü.

 

2- B.ASLIŞEN, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5.BİLİM ÖDÜLLERİ 2015 YILI 'YÜKSEK LİSANS TEZ ÖDÜLÜ'

 

Sertifika ve Belgeler

 

C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimyagerler Derneği tarafından 27-28 Aralık 2008 tarihlerinde düzenlenen TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (HACCP) Sertifikası

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimyagerler Derneği tarafından 08 Ağustos 2009 tarihinde düzenlenen İyi Labaratuvar Uygulamaları (GLP) Sertifikası

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimyagerler Derneği tarafından 15-16 Ağustos 2009 tarihlerinde düzenlenen Plastik Üretim Yönetimi (PÜY) Sertifikası

Elginkan Vakfı tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen TS EN ISO 17025 Kalibrasyon ve Laboratuvar akreditasyon Yönetim Sistemi Katılım Belgesi

25 Nisan 2012 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa’da gerçekleştirilen ‘ UHPLCKromatografiye Giriş, HPLC, Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri GCMS-Son Teknolojiler ve Uygulama Alanları Semineri’ Katılım Belgesi

Elginkan Vakfı tarafından 11 Temmuz 2012 tarihinde düzenlenen TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Katılım Belgesi

3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık da düzenlenen 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayında teknik kuruldaki katkılarından dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ

HPLC kullanım sertifikası

Voltammetri kullanım sertifikası

ICP-OES ve ICP-MS kullanım sertifikası

AFM kullanım sertifakası

Çalışma Alanları: Voltammetri, Elektrokimyasal Sensörler, Metal Nanoparçacıklar, Metal Analizleri, Karbon Nanotüpler, İletken Polimerler,Korozyon,Yüzey Karekterizasyonları, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi (EIS),

 

Kullandığı Cihazlar:  Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM),  Potansiyostat-Galvanostat,

ICP-OES, ICP-MS, FT-IR,

                                          

 

 

(Müdür) Doç. Dr. Mustafa ESKİCİ


(Teknisyen) İsmail GÜMÜŞ


-

(Öğr. Gör.) Mehmet İsmail KATI


ÖZGEÇMİŞ

 

 

Doğum Yeri: TAVŞANLI

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

 

Lisans:

 

Üniversite:                  Celal Bayar Üniversitesi (2005-2009)

Fakülte:                       Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm:                       Fizik Bölümü

Bitirme Tezi:              Kalsit Mineralinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi

Tez Danışmanı:          Doç. Dr. Rana KİBAR

 

Yüksek Lisans:

 

Üniversite:                  Celal Bayar Üniversitesi (2009-2012)

Enstitü:                       Fen Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalı:           Genel Fizik Anabilim Dalı

Y. Lisans Tezi:            Ege Bölgesi’nden Çıkarılan Süstaşlarının Karakteristik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi

Tez Danışmanı:          Doç. Dr. Rana KİBAR

 

Önlisans:

Üniversite:                  Dokuz Eylül Üniversitesi (2013-2015)

Y.Okul:                       Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Program:                    Nükleer Tıp Teknikleri Programı 

 

 

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

İ.Ç. Keskin, M. Türemiş, M.İ. Katı, R. Kibar, et al “ The radioluminescence and optical behaviour of nanocomposites with CdSeS quantum dot” Journal of Luminescence, Vol.185, Issue -, 48-54, 2017

M.İ. Katı, M. Türemis, I.C. Keskin, B. Tastekin, R. Kibar, A. Çetin, N. Can “Luminescence behaviour of beryl (aquamarine variety) from Turkey” Journal of Luminescence, Vol.132, Issue 10, 2599-2602, 2012

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

M.İ. Katı, G. Sam, İ. Ç. Keskin, M. Türemiş, A. Çetin, R. Kibar "Pembe Spodümenin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Kinetik Parametrelerinin Hesaplanması" El-Cezerî Journal of Science and Engineering,Vol: 3, Issue: 2, (258-271), 2016.

M.İ. Katı, K. Kadiroğulları, M. Türemiş, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar "The Investigation of Thermoluminescence Properties of Tooth Enamel" El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Vol: 3, Issue: 2, (297-303), 2016.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 

A. Çetin, M.İ.Katı, B. Taştekin, M. Türemiş, R. Kibar, M. Hatipoğlu, N.Can “Investigation of Thermoluminescence Kinetic Parameters of NaCl” XIV. International Symposium on Luminescence Spectrometry-ISLS2010, 13–16 July (2010) Prague/ CZECH REPUBLIC.

 

M.İ.Katı, M.Türemis, I.C.Keskin, B.Tastekin, M.Hatipooglu, R.Kibar, A.Çetin, N.Can  “Optical Absorption, Cathodo- And Radioluminescence In Diaspore” Conference on Micro Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

R. Kibar, M.İ.Katı, A. Çetin, M. Türemis, I.Ç. Keskin, B. Tastekin, M. Hatipoglu, N.CanStructure and Luminescence Characteristics of Aquamarine from TURKEY” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

B.Tastekin, M.Turemis, M.İ.Katı, I.C.Keskin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can Effects of thermal annealing on the thermoluminescence properties of ion-implanted SrTiO3” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

M.Turemis, B.Tastekin, M.İ.Katı, I.C.Keskin, R.Kibar, A.Çetin, N.CanThe Influence of Annealing on Thermoluminescence Behaviour in ZnO” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

I.C.Keskin, M.İ.Katı, M.Turemis, B.Tastekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Thermoluminescence Of The Blue And White Chalcedony From Turkey” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

M.İ.Katı, M. Türemiş, B. Taştekin, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar, N. Can “Kütahya Yöresinden Çıkarılan Kalsit Mineralinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

B. Taştekin, M.İ.Katı, M. Türemiş, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar, N. Can “Deniz Tuzunun Kinetik Karakterizasyonunun İncelenmesi” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

M. Türemiş, M.İ.Katı, B. Taştekin, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar, N. Can “Ametist Mineralinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

Ö.Çivicioğlu, A. Çetin, B.Taştekin, M.İ.Katı, M.Türemiş, R.Kibar, N.Can “Pembe Kuvars Mineralinin Termolüminesans Ve Optiksel Özellikleri” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

M.İ.Katı, M.Türemiş, İ.Ç.Keskin, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Ege Bölgesinden Çıkarılan Bazı Süstaşlarının Termolüminesans ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

T.Ertik, H.Aydemir, M.Türemiş, M.İ.Katı, İ.Ç.Keskin, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Sitrinin Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi”  LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

B.Taştekin, M.İ.Katı, İ.Ç.Keskin, M.Türemiş, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Cu ve Tb Aşılanmış STO Kristalinin Termolüminesans ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi”    LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

İ.Ç.Keskin, M.Türemiş, M.İ.Katı, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Kemererit’in Karakterizasyonu ve Lüminesans Özellikleri” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

M.Türemiş, M.İ.Katı, İ.Ç.Keskin, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Cu Aşılanmış ZnO Kristalinin Termolüminesans ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

H.Aydemir, T.Ertik, M.Türemiş, M.İ.Katı, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Bantlı ve Siyah Obsidyenin Optiksel Özelliklerinin Kıyaslanması” ” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

 

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

Marmara Nükleer Tıp Sağlık A.Ş. Nükleer Tıp Teknikeri (20015-2016)

Celal Bayar Üniversitesi (2016- )


 

 

İLETİŞİM

mehmetismail.kati@cbu.edu.tr

mehmetismailkati@gmail.com

Cep : 0 543 815 00 31

 

(Öğr. Gör.) Hüseyin Erdem YALKIN


HÜSEYİN ERDEM YALKIN

Tel: 0236 201 2617 E-posta: huseyinerdem.yalkin@cbu.edu.tr

 

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri: Akhisar/Manisa

Doğum Tarihi: 22.05.1990

Medeni Durum: Bekar

Ehliyet: B (2010)

 

Eğitim Durumu

2013-2015: Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği - Mekanik Yüksek Lisans

2009-2013: Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği           

2004-2008: Akhisar Anadolu Lisesi

 

İş-Staj Tecrübeleri

02/2016 -   ….. Merkezi Laboratuvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ManisaDeneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) Uzman

06/2015 -01/2016        Arge Mühendisi – Sun Tekstil Arge Merkezi

03/2014 -06/2015        Bursiyer –TÜBİTAK 1001 Projesi

                            

Bilgisayar Bilgileri

AutoCAD, Solidworks, Ansys Workbench,

 

Eğitimler

» İlk Yardım Eğitimi  - Türk Kızılayı - İzmir 29.07.2013 - 30.07.2013  (16 saat)

» Tekno-Girişimcilik Eğitim Programı - İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. 17.06.2012 -23.06.2012 (7 gün)

» TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi - Türk Standartları Enstitüsü 15.02.2012 - 16.02.2012 (16 saat)

» AutoCAD 2010 - Elginkan Vakfı, Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi - Manisa 08.08.2011 - 25.08.2011 (60 saat)

» Ölçme ve Kontrol Bilgisi - Elginkan Vakfı, Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi - Manisa 23.01.2010-21.02.2010 (36 saat)  

(Öğr. Gör.) Fatma DOYUK


İŞ DENEYİMLERİ:

Celal Bayar Üniversitesi                    (2014-Halen)

Afyon Alkaloid Fabrikası                    (2008-2014)

Dizayn Optimum Mühendislik           (2007-2008)

Cici (Safir Gıda)                                   (2006-2007)

Beybo Tekstil                                       (2006-2006)

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Üniversite (Lisans)                 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Kimya Mühendisliği

Üniversite (Lisans)                 Anadolu Üniversitesi-İşletme

Lise                                           Hoca Ahmed Yesevi Lisesi (YDA)

SERTİFİKA BİLGİLERİ:

A-Krüss Optronic Marka P8000-T Model Polaritme Cihazı Kullanımı Eğitimi (SAS LTD.)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (Çal. ve Sos. Güv. Bak. Türkiye İş. Kur. Gen. Müd.)

 

Ultra Performanslı Sıvı Kromatografi (UPLC) Teori ve Cihaz Eğitimi (LİKROM)

 

FT-IR ve UV/VIS Software ve Validasyon Eğitimi (TETRA)

 

HPLC Chemstation Software ve HPLC Analitik Metot (Validasyon Eğitimi) (SEM)

 

İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi (TSE)

 

Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi (TSE)

 

ISO 9001-2000 (TSE)

 

Haccp Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği)

 

Stabilite, Fotostabilite, Analitik Metod Validasyonu, Stabilite Göstergeli Metod Validasyonu, Gaz Kromatografi ve HPLC (Academia Life Sciences Center)

 

Fundamentals of Schimadzu HPLC (Ant Teknik)

 

Havalandırma Sistemi Eğitimi-Validasyon Eğitimi ve Su Saflaştırma Sistemleri, Su Sistemleri ve Kontrolleri Validasyonu (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A (cGMP) Değişiklik Kontrol Sistemleri Eğitimi(İdeal İlaç)

ICH Q7A (cGMP) Dokümantasyon ve Kayıtlar-Malzeme Yönetimi Eğitimi (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A (cGMP) Üretim ve İşlem Sırasında AFB-Ara Maddelerin Paketlenmesi Eğitimi (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A Kalite Yönetimi ve Personel Eğitimi (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A (cGMP) Binalar, Tesis ve Yardımcı İşletmeler Eğitimi (İdeal İlaç)

 

CAPA Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Eğitimi (İdeal İlaç)

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar Hakkında Genel Bilgiler, Yasal Mevzuat, Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı, Kişisel Koruyucular (Seçim OSGB)

 

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (NBC Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.)

 

Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi (TSE)

 

Değişiklik Kontrol Eğitimi (TMO Genel Müdürlüğü)

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (TSE)

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitimi (TSE)

 

Residual Solvents:Practical Applications ˂467˃ (USP)

 

Determinig Particulate Matter in Parenterals (USP)

 

Headspace ve Gaz Kromatografi Temel Bilgiler (SEM)

 

FT-IR Spectroscopy Eğitimi (Perkin Elmer)

 

UV-Visible Spectroscopy Eğitimi (Perkin Elmer)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

E-Posta:                      fatma.doyuk@cbu.edu.tr

      fatmadoyuk@gmail.com

(Öğr. Gör.) Çisil ÇAMLI


EĞİTİM

 

Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

     Biyoloji Bölümü

                  Doktora ÖğrencisiEylül, 2015- Devam ediyor

 

Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Biyoloji Bölümü

Doktora Özel ÖğrencisiŞubat-Haziran, 2015

 

 

 

KatholiekeUniversiteitLeuven, Belçika

 

 

Master of Science in Biology

14 Şubat, 2014

 

Major: Ekolojik ve Evrimsel Biyoloji; Minor: Moleküler ve Fizyolojik Biyoloji

 

 

 

Tez “Geneticstockstructure as a baseformanagement: Thecase of theflatfishbrill”

 (Yönetim ve Uygulamaya baz olarak yassı balıklardan “Brill” balığının genetic stok yapısı)

Bu tezin ana amacı Kuzeydoğu Atlantik Okyanusunun çeşitli bölgelerinden veAkdenizden belirli bir alandan toplanan yassı balık “brill” populasyonlarının genetik çeşitliliği, genetik populasyon yapısı ve geçici zamansal değişimlerini araştırmak ve bu sonuçları ve yapıyı günümüz balıkçılık yönetimi, kuralları ve uygulaması çerçevesinde kullanmaktır. Bu amaca ulaşmak için, DNA elde edilmesi, PCR ve genetik marker analizi (microsatellite) yöntemleri kullanılmıştır. Daha sonra çeşitli istatistik yöntemleri ve analizleri kullanılarak brillpopulasyonlarının genetik çeşitliliği ve populasyon yapısı değerlendirilmiştir. Sonuçlar Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz olarak ana iki grubun olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, Atlantik grubunda da ayrıca üçe ayrılmanın belirtileri de gözlenmiştir.

 

.

IPE Projesi: “RelatingtheSludgeCompositionandProcessPerformance of WastewaterTreatmentPlants in Flanders”

(Flaman Bölgesi Atık Su Arıtma Tesislerinde Bakteriyel Çamur Kompozisyonu ve Süreç Performansının İlişkisi)

 

 

               Bu çalışmanın amacı, sabit şartlar altında bulunan ve 4 tip atık suyu dönüştüren (hastane, kentsel, kırsal ve endüstriyel) atık su arıtma sistemlerinde kullanılan bakteriyel komünite dinamiklerini gözlemlemek ve bu dinamik bakteriyel komünitelerin dengeli bir ekosistem fonksiyonu olarak sürdürülebilirliğini gözlemektir. DNA elde edilmesi, 16S ve 23S rDNA genlerini baz alan ARISA metodu, PCR ve Agaroz Jel Elektroforezi bu projede sonuç elde etmek için kullanılmıştır. Sonuçlar, çok geniş atık su çeşitliliğine rağmen aktif bakteriyel çamur kompozisyonu ile atık su tipi arasında çok yüksek bir korelasyon olduğunu göstermiştir

 

 

 

Gazi Üniversitesi, Türkiye

 

 

Biyoloji Lisansı

6 Mart, 2009

 

SERTİFİKA VE EĞİTİMLER

 

 

Sempozyum: OPINNO projectmodule 2, FlandersBio, Antwerp, Belçika

“Theimportance of innovationandentrepreneurship in thebiotechsector”

(Biyoteknoloji sektöründe yenilikçilik ve girişimciliğin önemi)

 

9 Kasım, 2011

 

 

Sempozyum: OPINNO projectmodule 1, FlandersBio, Leuven, Belçika

“Gettoknowtheindustrialbiotechlandscapeandtheindustrialway of thinking”

(Endüstriyel bioteknolojiyi tanımak ve sanayi anlamda düşünme açısı)

7 Mart, 2012

 

 

LaboratoryAnimalScienceCertificate, K.U. Leuven, Leuven, Belçika

(Laboratuvar Hayvanları Sertifikası)

16 Şubat, 2011

 

 

Eğitim "İlk Yardım Eğitmeni" Sağlık Bakanlığı, Ankara, Türkiye

28 Haziran, 2009

 

 

Sempozyum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

“Ulusal Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Sempozyumu”

20 Aralık, 2008

 

İŞ DENEYİMİ

 

Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Uzman/ Biyolog

5 Şubat 2016 – Devam ediyor

 

 

 

Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Kısmi zamanlı öğrenci- Biyoloji Laboratuvarı

4 Kasım 2015 – 4 Şubat 2016

 

Biyolojik örnek hazırlama

 

 

 

 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ELİSA Bölümü

26 Ocak – 6 Şubat, 2009

 

Kan örneklerinde HIV ankikorları ve Hepatit B belirlenmesi

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bakteriyoloji Bölümü

18 Ağustos - 12Eylül,2008

 

Bakteriyel enfeksiyonların belirlenmesi ve antibiyogram uygulanması

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Seroloji Bölümü

23 Temmuz – 3 Eylül, 2007

 

Rutin SyphilisandChlamydia testleri

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Seroloji Bölümü

29 Ocak – 9 Şubat, 2007

 

Rutin BrucellaandRomatoidartrit testleri

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bakteriyoloji Bölümü

14 Ağustos – 15 Eylül, 2006 

 

Bakteriyel enfeksiyonların belirlenmesi ve antibiyogram uygulanması

 

 

 

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye

 

 

Organizasyon üyesi: Avrupa Kış Okulu

26 Ocak – 6 Şubat, 2009 

 

Mimari tasarım Avrupa Kış Okulunda Organizasyon komitesi üyeliği

 

 

Sınavlar

YDS: 95/100

ALES: 78.8/100

TOEFL: 85/120

 

 

 

 

 

DİLLER                

 

 

Türkçe

(Anadili)

 

İngilizce

(Tam profesyonel yetkinlik)

 

Flamanca

(Sınırlı çalışma yetkinliği)

 

 

 

 

 

İLETİŞİM : cisilcamli@cbu.edu.tr

 

 

                   cisilcamli03@gmail.com

 

 

 

 

                     

 

(Tekniker) Selda AY KAFES


(Özel Kalem) Fatma ÖZER


(Yüksek Mühendis) Adnan ONMAK