Cihaz Formları

Saf Su Cihazı

İyon Kromatografi

Gaz Kromatografi (GC)

Elementel Analiz

Potansiyometre

FT-IR Spektrofotometresi

Fluresans Spektrofotometre

Uv-Vis Spektrofotometresi

ICP-MS

ICP-OES

Mikrodalga Bozundurma

X-Işını Difraktometresi (XRD)

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

SEM-EDX

Mikroplaka Okuyucu

Laminar Flow Hood

CO2 inkübatör

Inverted Faz Kontrast Mikroskop

-80 Dondurucu

Hücre Canlılık Testleri

Görüntüleme sistemi

Inverted Floresans Mikroskop

Micro-volume UV/VIS Spektrofotometre

PCR (Thermocycler)

Real-Time PCR

Flow sitometri

Otomatik Elektroforez Sistemi

Nükleik Asit İzolasyon Cihazı

Elektroforez sistemleri

Mikrobiyolojik Su Analizleri

Kesme Cihazı

Kalıplama Cihazı (Soğuk ve Sıcak)

Zımparalama ve Parlatma

Bilyalı Öğütücü

Elek Analiz Cihazı

Isıl İşlem Fırınları

Metal Spektrometre

Termogravimetrik Analiz (TGA)

DSC

BET Cihazı

Universal Test (Çekme-Basma-Eğme) Cihazı

Mikro Sertlik Cihazı

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Voltammetri