Micro-volume UV/VIS Spektrofotometre

DEFAM

Micro-volume UV/VIS Spektrofotometre

UV-Vis spektrofotometresi ile 200-850 nm dalga boyu aralığında absorpsiyon yapabilen örneklerin kalitatif ve kantitatif analizi yapılır. 1 µL örnek ile çalışabilen, küvet gerektirmeyen cihazda UV-Vis spektrofotometrik analizlerin yanında nükleik asit, protein A280, Lowry&Bradford, hücre yoğunluğu gibi ölç ümler de yapılabilir. Yüksek konsantrasyondaki örneklerin seyreltilmesine gerek yoktur. 


Micro-volume UV/VIS Spektrofotometre Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
DNA/RNA miktar/saflık tayini 2 mikrolitre örnek ile miktar/saflık tayini yapılabilmektedir. Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr