PCR (Thermocycler)

DEFAM

PCR (Thermocycler)

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile nükleik asitlerin belirlenen hedef bölgesinin milyonlarca kopyası yapılabilmektedir. Patojen mikroorganizmaların varlığının tespitinde, et türü tayini analizlerinde, klonlama çalışmalarında vb. alanlarda PCR yöntemi sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Merkezimizde bulunan BioRad T100,  termal do ğruluğa (4-100°C) ve ±0,5 °C’lik sıcaklık homojenliğine sahip yeni nesil bir PCR cihazı olup, 0,2 mL’lik mikrosantrifüj tüpler veya 96 kuyucuklu plakalarla çalışma olanağı sağlar.


PCR (Thermocycler) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
PCR çoğaltma (Thermocycler) Hizmet alımı Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr