Görüntüleme sistemi

DEFAM

Görüntüleme sistemi

Görüntüleme sistemi, kemilüminesans /floresans /bioluminesans/ kolorimetrik örneklerin görüntülenmesi ve analizlerini gerçekleştirir. Cihaz UV-engelleyici pencere, 365 nM UV, Visi-Blue 480 nM, beyaz ışık, UV transiluminatör, LED beyaz ışık iluminatör, kemiluminesans tabla ve üç emisyon filtresine (SYBR Green 515-570 nm, SYBR Gold 485-655 nm, EtBr Red 570-640 nm) sahiptir. Yüksek hassasiyetteki CCD kamerasıyla gerçek zamanlı görüntü eldesine olanak verir. 


Görüntüleme sistemi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr