Nükleik Asit İzolasyon Cihazı

DEFAM

Nükleik asitlerin izolasyonu rekombinant DNA tekniklerinde, genomik ve proteomik gibi birçok moleküler biyolojik çalışmalarda ilk adımdır. İzole edilen nükleik asitlerin saflığı ve kalitesi bu çalışmaların akışını ciddi anlamda etkileyebilmektedir.

Merkezimizde bulunan Thermo Scientific Kingfisher DuoTM, farklı biyolojik kaynaklardan (hücre, doku, kan, bitkisel örnekler, vücut sıvıları gibi) saf nükleik asit izolasyonu yapabilmektedir. Cihaz farklı hacimlerde bir defada 12 örneği yüksek saflıkta izole edebilir. 


Nükleik Asit İzolasyon Cihazı Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
DNA izolasyonu Hizmet alımı (Kitler araştırmacı tarafından sağlanır) Cihaz Form
RNA izolasyonu Hizmet alımı (Kitler araştırmacı tarafından sağlanır) Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0236 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0236 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr