ICP-MS

DEFAM

ICP-MS 

ICP-MS cihazı İndüktif Eşleşmiş Argon Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşur. Numunedeki elementler plazmada iyonlaştırıldıktan sonra kütle spektrometresine gönderilir ve burada kütle/yük oranlarına göre ayrılarak hızlı, hassas ve doğru bir şekilde ölçülür. Cihaz çok sayıd aki elementin nitel ve nicel analizlerini eşzamanlı olarak yapar. Birçok element için gözlenebilme sınırı ppb’nin (µg/L) altındadır.

Uygulama Alanları

 

·        Metal  ,Toprak ve sediment

·        İçme ve atık suları ,  Sanayi atıkları

·        Plastik,    Petrokimya

·        Gıda,  Bitki

·        Biyolojik sıvı


ICP-MS Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir. Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Hafize DİLEK TEPE

Telefon : 0236 201 2604

Mail Adres : hafize.dilek@cbu.edu.tr

Seda SERT

Telefon : 0236 201 2610

Mail Adres : seda.yetim@cbu.edu.tr