İyon Kromatografi

DEFAM

İyon Kromatografi 

İyon kromatografi bir çeşit sıvı kromatografi yöntemidir. Özellikle anyon analizlerinde tercih edilir ve sabit faz olarak anyon değiştirici reçineler, hareketli faz olarak ise bazik çözeltiler kullanılır. Analiz edilecek anyonlar, sabit fazla etkileşmeleri sebebiyle bir süre alıkonulur. Örnekteki bileşenler kolon boyunca farklı hızda il erleyerek farklı zamanlarda iletkenlik dedektörüne ulaşırlar ve çıkan sinyallere göre miktarları belirlenir.

 

Yapılan Analizler

 F-, CI-, NO2-, Br-,  NO3-, PO43-, SO42-

Uygulama Alanları

  • İçme, deniz, kaplıca ve atık su analizleri


İyon Kromatografi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş olarak getirilen numunelerde miktar analizi gerçekleştirilir. Cihaz Form
ulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz* (Paket) Çözünmüş olarak getirilen numunelerde NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, Br- iyonlarının kantitatif analizleri yanyana gerçekleştirilir. Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Ayşe Nur ÖZKAN

Telefon : 0(236) 201 26 05

Mail Adres : aysenur.ozkan@cbu.edu.tr

Fatma DOYUK

Telefon : 0(236) 201 26 63

Mail Adres : fatma.doyuk@cbu.edu.tr