Termogravimetrik Analiz (TGA)

DEFAM

Termogravimetrik Analiz

Cihaz TGA ve DTA tekniklerinin tek bir numune üzerine eş zamanlı olarak uygulanmasına olanak sağlar. Maddeye kontrollü sıcaklık programı uygulandığında maddenin fiziksel özelliklerindeki değişim sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülür. Cihaz ile kütle değişimi, erime, kristallenme, süblimleşme sıcaklıkları, termal kararlı lık, yükseltgenme-indirgenme, piroliz gibi olaylar tespit edilir. Cihazın sıcaklık aralığı 25-1500oC olup, ısıtma hızı 0,01-100 oC/dak arasında değişir.

Uygulama Alanları

·        Polimer malzemeler

·        İlaç

·        Kil ve mineraller

·        Metaller ve alaşımlar

·        Gıda

 


Termogravimetrik Analiz (TGA) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
TGA (25 - 1400 derece) 0-1 Saat Cihaz Form
TGA (25 - 1400 derece) 1 – 3 Saat Cihaz Form
TGA (25 - 1400 derece) > 3 Saat Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Ayşe Nur ÖZKAN

Telefon : 0236 201 2605

Mail Adres : aysenur.ozkan@cbu.edu.tr

Hafize DİLEK TEPE

Telefon : 0236 201 2604

Mail Adres : hafize.dilek@cbu.edu.tr