Mikrodalga Bozundurma

DEFAM

MİKRODALGA BOZUNDURMA CİHAZI

Mikrodalga Bozundurma sistemi ICP-OES ve ICP-MS cihazlarına örneklerin hazırlanması amacıyla kullanılır. Asitlendirilmiş örnek, özel yapılmış basınca dayanıklı teflon kaplarda belirli bir basınç ve sıcaklıkta kontrollü olarak bozundurulur. Kapalı bir sistem olduğu için analit kaybı çok azdır. Klasik bozundurma yöntemlerine göre daha hızlı sonuç verir. Bu sistem ekstraksiyon amacıyla da kullanılabilir. Ekstraksiyon ve bozundurma için US, EPA ve diğer kabul görmüş metotlar cihaz yazılımı içerisinde mevcuttur.  Bu metotlar dışında farklı metotlar oluşturulabilir ya da literatürdeki bir metot uygulanabilir.

                                      Uygulama Alanları

  •        Çelik·        PVC
  •         İlaç·        Toprak
  •         Cevher·        Kömür
  •         Gıda·        Yağ
  •         Kil

 


Mikrodalga Bozundurma Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Mikrodalga Örnek Bozundurma Her türlü katı veya içerisinde katı partikül içeren sıvı numunelerin uygun oranlarda karıştırılmış asitlerle yüksek sıcaklık ve basınçta parçalanarak analize hazır hale getirilir. Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Hafize DİLEK TEPE

Telefon : 0236 201 2604

Mail Adres : hafize.dilek@cbu.edu.tr

Seda SERT

Telefon : 0236 201 2610

Mail Adres : seda.yetim@cbu.edu.tr