Universal Test (Çekme-Basma-Eğme) Cihazı

DEFAM

UNİVERSAL TEST CİHAZI

Universal test cihazı ile uygulanan statik veya dinamik bir yüke karşı malzemenin dayanımı ölçülür. Malzemedeki uzama miktarı video ekstansometre ve uygulanan kuvvet (yük) ise yük hücresi kullanılarak ölçülür. Ölçülen uzama ve yük değerleri kullanılarak Gerilme - Gerinme eğrisi elde edilir. Bu cihaz ile malzemelerin  mekanik özellikleri belirlenebilir.

 

Özellikler

-          Oda sıcaklığında maksimum yük kapasitesi: 250 kN

-          Düşük ve yüksek sıcaklıklarda maksimum yük kapasitesi: 100 kN

-          Video ekstansometre,

-          Yapılan testler: çekme, basma ve eğme,

-          Farklı ortam sıcaklıkları: -70ºC ile 250ºC  arasında.

Uygulama Alanları 

-          Metaller,

-          Seramikler,

-          Plastikler,

-          Kompozit malzemeler.


Universal Test (Çekme-Basma-Eğme) Cihazı Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Çekme, Basma veya Eğme Deneyi (Oda sıcaklığında) Çekme, Basma veya Eğme Deneyi (Oda sıcaklığında) Cihaz Form
Farklı Sıcaklıkta Çekme Deneyi (25 C den 250 C ye kadar) Farklı Sıcaklıkta Çekme Deneyi (25 C den 250 C ye kadar) Cihaz Form
Poisson's oranının belirlenmesi Poisson's oranının belirlenmesi Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Hüseyin Erdem YALKIN

Telefon : 0(236) 201 26 17

Mail Adres : huseyinerdem.yalkin@cbu.edu.tr

Mehmet İsmail KATI

Telefon : 0(236) 201 26 23

Mail Adres : mehmetismailkati@gmail.com