Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)

DEFAM

Kütle spektrometresi analitik teknikler arasında önemli bir yere sahiptir. Yöntem çeşitli iyonlaştırma teknikleri ile üretilen yüklü taneciklerin ayrılması ve tanımlanması ile ilgilidir. LC-MS/MS sıvı kromatografinin ayırma gücü ile kütle spektrometresinin tayin gücünü kombine eden birleştirilmiş bir tekniktir. Yüksek hassasiyet sağlayan üçlü kuadropol performansı ile yüksek duyarlıkta analizler yapılır.

 

 

Uygulama Alanları

·        Farmasötik

·        Klinik

·        Gıda güvenliği

·        Adli tıp

·        Çevre


Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kantitatif Analiz Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır. *: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir. *: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir. Cihaz Form
Pestisit Tayini Gıda ve gıda ürünlerinin Quechers Metodu ile pestisit analizi yapılır. **:Bakanlık numunelerinde geçerlidir. Özel istek numuneleri ayrıca fiyatlandırılacaktır. Cihaz Form
Kalitatif Analiz - Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Burak ASLIŞEN

Telefon : 0(236) 201 26 29

Mail Adres : burak.aslisen@cbu.edu.tr

Seda SERT

Telefon : 0(236) 201 26 10

Mail Adres : seda.yetim@cbu.edu.tr