Gaz Kromatografi (GC)

DEFAM

Kromatografik yöntemlerden hareketli fazın gaz olduğu sistemlere gaz kromatografi adı verilir. Gaz kromatografide sıcaklıkla bozunmadan uçucu hale getirilebilen organik maddelerin nitel ve nicel analizleri gerçekleştirilir. Mevcut sistem alev iyonizasyon (FID) ve elektron yakalama (ECD) dedektörlerini içerir.

Uygulama Alanları

·        FID, C-H bağı i çeren tüm bileşiklere duyarlıdır.

·        ECD, elektronegatifliği yüksek halojenlenmiş organik bileşiklerin ve aromatik kirleticilerin tayin limitlerinde önemli iyileştirmeler sağladığından, genellikle klorlu tarım ilaçlarının analizlerinde kullanılır.


Gaz Kromatografi (GC) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kantitatif Analiz Alev iyonizasyon (FID) ve elektron yakalama (ECD) dedektörleri ile tayin edilebilen türlerin analizleri Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Burak ASLIŞEN

Telefon : 0(236) 201 26 29

Mail Adres : burak.aslisen@cbu.edu.tr

Seda SERT

Telefon : 0(236) 201 26 10

Mail Adres : seda.yetim@cbu.edu.tr