Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

DEFAM

Gaz kromotografisi-kütle spektrometresi ile eşleştirilmiş olan headspace örnekleyicisinin kullanılmasıyla katı, sıvı ve gaz numunelerdeki uçucu ve yarı uçucu organik maddelerin analizleri hızlı bir şekilde yapılır.

Uygulama Alanları

·        Kütle spektrometresi organik moleküllerin moleküler iyon ve parçalanma ürünlerinin mev cut kütüphane verileri ile karşılaştırılması yoluyla nitel analizler

 

·        Headspace örnekleyici, kanda alkol ve farmasötik ürünlerde atık çözücü analizleri

·        Diğer yaygın uygulamalar ise polimerlerin ve plastiklerin içerisinde monomerlerin endüstriyel analizleri

·        İçecek ve gıda ürünlerinde lezzet verici bileşenlerin analizleri

·        Parfüm ve kozmetik ürünlerdeki koku maddelerinin analizleri


Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kalitatif Analiz Analiz sonucunda kromatogramda görülen her bir pik için yapılan kütüphane taramasında en yüksek olasılıklar, literatür isimleri ve kütüphanedeki spektrumları ile birlikte rapor edilir. Cihaz Form
Kantitatif Analiz Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır. *: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir. *: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir. Cihaz Form
Yöntem Geliştirme GC yönteminde piklerin değerlendirilebilir şekilde ayrılmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Detaylı bilgi için operatörle görüşülmelidir. Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Burak ASLIŞEN

Telefon : 0(236) 201 26 29

Mail Adres : burak.aslisen@cbu.edu.tr

Seda SERT

Telefon : 0(236) 201 26 10

Mail Adres : seda.yetim@cbu.edu.tr