Hücre Canlılık Testleri

DEFAM


Hücre Canlılık Testleri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
XTT, MTT Hücre Canlılık Testi* 7 konsantrasyon +24 saatlik (veya tek saat dilimi) * Sarflar örneği getiren kişi tarafından sağlanacaktır. Cihaz Form
XTT, MTT Hücre Canlılık Testi 7 konsantrasyon +24 ve 48 saatlik (veya 2 saat dilimi) Cihaz Form
XTT, MTT Hücre Canlılık Testi 7 konsantrasyon + 24, 48 ve 72 saatlik (veya 3 saat dilimi) Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr