Mikrobiyolojik Su Analizleri

DEFAM

Açıklamalar:

1) Mikrobiyolojik analiz için numune şişeleri mutlaka laboratuardan temin edilmelidir. Numuneler “Su kirliliği kontrolü yönetmeliği numune alma ve analiz metodları tebliği”’ne uygun alınmalıdır. Numune alan kişi tarafından aşağıdaki maddeler doğrultusunda etiketleme yapılmalıdır.

a) Numunenin alındığı tarih-saat-adres,

b) Numunenin cinsi,

c) Numunenin kim tarafından alındığı belirtilmelidir.

 

2) İçme ve kullanma sularının mikrobiyolojik analizi için 2000 ml, laboratuvar tarafından temin edilen şişelerde veya steril orijinal ambalajında su numunesi getirilmelidir.


Mikrobiyolojik Su Analizleri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
E.Coli E.Coli Cihaz Form
Koliform Koliform Cihaz Form
Enterokok Enterokok Cihaz Form
Pseudomanas Pseudomanas Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr

Çisil ÇAMLI PULAT

Telefon : 0(236) 201 26 08

Mail Adres : cisil.camli@cbu.edu.tr