DSC

DEFAM

Numune ısıtılırken veya soğutulurken soğurulan enerji miktarını ölçer. Bu yöntemde, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC'de numune ve referans bulunur. Güç telafisi prensibiyle çalışan DSC'ler, numune sıcaklığı ile referans sıcaklığı aynı tutulur.Eğer numune ile referans arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa, sıcaklığı aynı tutmak için numuneye verilen enerji miktarı değiştirilir. Bu yolla numunedeki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir.

Uygulamaları;

Cam geçiş sıcaklığı

Erlime kristallendirme sıcaklıkları 

Entalpi tayinleri

 


DSC Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
DSC Numune ısıtılırken veya soğutulurken soğurulan enerji miktarını ölçer Cihaz Form

ÖRNEK SONUÇLAR

Ayşe Nur ÖZKAN

Telefon : 0(236) 201 26 05

Mail Adres : aysenur.ozkan@cbu.edu.tr

Hafize DİLEK TEPE

Telefon : 0(236) 201 26 04

Mail Adres : hafize.dilek@cbu.edu.tr