DEFAM YÖNETİM-YÖNETİM KURULU -DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM

 1. Prof. Dr. Süleyman KOÇAK

  Müdür
  kocak_suleyman@hotmail.com
  0236 201 26 03

  Doç. Dr. Fehmi BARDAK

  Müdür Yardımcısı
  fehmi.bardak@cbu.edu.tr
  0236 201 26 03

  Dr .Öğr. Üyesi Candan AKCA

  Müdür Yardımcısı
  candanakca@yahoo.com
  0236 201 2606

YÖNETİM KURULU

 1. Prof. Dr. Süleyman KOÇAK

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  kocak_suleyman@hotmail.com

  Prof. Dr. Sezai TAŞKIN

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  sezai.taşkın@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Ahmet ÇETİN

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  acetin@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Kadir AY

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  kadir.ay@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  tugba.ozacar@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Emre YALAMAÇ

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  emre.yalamac@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Fehmi BARDAK

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  fehmi.bardak@cbu.edu.tr

DANIŞMA KURULU

 1. Prof. Dr. Süleyman KOÇAK

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  kocak_suleyman@hotmail.com

  Prof. Dr. Semra KAYAARDI

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  semra.kayaardi@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Sezai TAŞKIN

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  sezai.taskin@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Ahmet ÇETİN

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  acetin@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Kadir AY

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  kadir.ay@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Harika ATMACA İLHAN

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  harika.atmaca@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  tugba.ozacar@cbu.edu.tr

  Prof. Dr. Emre YALAMAÇ

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  emre.yalamac@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. Mustafa Erkan TURAN

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  mustafaerkan.turan@cbu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Simge GENCALP İRİZALP

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  simge.gencalp@cbu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Özgür ESKİ

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  ozgur.eski@cbu.edu.tr

  Doç. Dr. İlker POLATOĞLU

  DEFAM DANIŞMA KURULU
  ilker.polatoglu@cbu.edu.tr