Yapılan Çalışmalarda DEFAM’a Türkçe ve İngilizce Teşekkür.

 

 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DEFAM altyapısındaki kaynakların kullanıldığı tüm bilimsel çalışmalarda (makale, tez, bildiri, poster sunumu, v.b.) araştırmacıların aşağıdaki teşekkür ("acknowledgement") metinlerine yayınlarında yer vermeleri gerekmektedir.

 

İNGİLİZCE

The experiments in this paper were fully/partially performed at Manisa Celal Bayar University (Turkey)- Applied Science and Research Center (DEFAM).

 

TÜRKÇE

Bu yayındaki deneysel çalışmaların tamamı veya bir kısmı Manisa Celal Bayar Üniversitesi-Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEFAM) yürütülmüştür.