Stajyer Kabul Listesi

DEFAM'a yaz dönemi stajyer kabull istesi ;