2022 Fiyat Listesi

“Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 18.06.2020 ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin fiyatların tespiti başlıklı 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “….. Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarifi uygulanamaz” denilmektedir. Buna göre 2022 yılı analiz / test ücretlendirmesi aşağıda verilmiştir.2022 Yılı Fiyat Listesi

NOT: Fiyatlara KDV dahil değildir.