DEFAM’DA YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞVURUSU

DEFAM’DA YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞVURUSU

 

Deneysel Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEFAM)’a 2022 yılı yaz dönemi için (27 Haziran-29 Temmuz ve 01-31 Ağustos 2022) tarihleri arasında stajlar 2 grup halinde toplam 10 (On) stajyer öğrenci kabul edilecektir. Bölümlere göre kontenjanların dağılımı: Kimya(2), Fizik(2), Biyoloji(1), Biyomühendislik(2), Malzeme Mühendisliği(1) ve Laboratuvar Teknolojisi(2).

ÖN BAŞVURU KOŞULLARI:

- Güncel transkript belgesi,

- Staj yapma istediğine dair başvuru dilekçesi ve ekleri,

- Kendini tanımlayıcı ve amaç ve hedeflerini tanımlayan bir niyet mektubu,

- Resimli ve referans bilgilerini içeren bir CV,

- Gerektiğinde online veya yüz yüze mülakat yapabilecek iletişim bilgisi (e-posta, telefon),

Başvuru evrakları, 03 Haziran 2022 Cuma saat 17:00’ye kadar cbudefam@cbu.edu.tr    DEFAM’a elden veya e-posta ile teslim edilmelidir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

-Stajı kabul edilen öğrenciler 17.06.2022 tarihinde e-posta veya telefonla bilgilendirilecektir.  

-Staj süresince Üniversite/Fakülte/MYO tarafından staj sigortasının yapıldığına dair belgeyi DEFAM’a teslim edilmelidir.

-Stajı kabul edilen öğrenciler 24.06.2022 Cuma günü saat 17:00’e kadar, staj belgelerini ve merkezde çalışma şartlarını tanımlayan stajyer sözleşmesini imzalayarak elden DEFAM Sekreterliği’ne iletilir. Belgelerini teslim etmeyen veya eksik belgesi olan öğrencilerin staj başvurusu kabul edilmez, yerine yedek listedeki öğrenci kabul edilir.

İletişim: E-mail: cbudefam@cbu.edu.tr, WEB: http://defam.cbu.edu.tr/     

Detaylı bilgi için: Özel kalem V. (Hasan Pulat): 0236 2012612 veya 2602

DEFAM Yönetimi