Spektroskopi LaboratuvarıFT-IR Spektrofotometresi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
FTIR Spektrumu Katı, sıvı ve film örnekler analizlenir. Cihaz Form

Fluresans Spektrofotometre Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kantitatif Analiz Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir. Cihaz Form

Uv-Vis Spektrofotometresi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kantitatif Analiz Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir. Cihaz Form