ICP Lab. (ICP-MS, ICP-OES)ICP-MS Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir. Cihaz Form

ICP-OES Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir. Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo,Nb, Rb,Sc, Sr,Ta,Ti,V,W,Zr,La,P,Tl,K,Li,Be,Ge,Br,Ru,Rh,Pd,In,Te,I,Re,Os,Ir,Pt,Ce,Pr,Nd,Sm, Eu, Gd,Tb,Dy, Ho, Er,Tm, Yb, Lu,U,Th. Cihaz Form

Mikrodalga Bozundurma Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Mikrodalga Örnek Bozundurma Her türlü katı veya içerisinde katı partikül içeren sıvı numunelerin uygun oranlarda karıştırılmış asitlerle yüksek sıcaklık ve basınçta parçalanarak analize hazır hale getirilir. Cihaz Form