Yüzey Karakterizasyon Lab. (SEM-EDX, AFM)Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kimyasal, Biyolojik, Malzeme, Tıbbi, Metal vb. Yüzeylerin 2 ve 3 boyutlu görüntüleri alınır. Nanometre olarak boyutları ve dağılımı ölçülür. Cihaz Form
Kimyasal, Biyolojik, Malzeme, Tıbbi, Metal vb. Yüzeylerin 2 ve 3 boyutlu görüntüleri alınır. Nanometre olarak boyutları ve dağılımı ölçülür. Not: AFM örnek büyüklüğü ve genişliği hakkında operatörden bilgi alınız. Cihaz Form

SEM-EDX Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Yüzey Görüntüleme SE, BSD, InLens, STEM, CL dedektürleri ile numunenin yüzey topografik görüntüleme Cihaz Form

Yüzey Karakterizasyon Lab. (SEM-EDX, AFM)