Moleküler Görüntüleme LaboratuvarıGörüntüleme sistemi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form

Inverted Floresans Mikroskop Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Inverted Floresans Mikroskop Araştırma amaçlı kullanım için randevu alınmalıdır. Cihaz Form

Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı