Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Moleküler biyoloji laboratuarımızda DNA/RNA izolasyonu, konsantrasyon ve saflık  tayini, PCR, Real time PCR, gen ekspresyon analizleri, western blot, flow sitometri gibi temel moleküler analizler gerçekleştirilmektedir. Kamu veya özel kuruluşlarla ve üniversitelerle dışarıdan hizmet alımı şeklinde çalışmalar yürütülmektedir. Tez çalışmalarına ve projelere teknik ve bilimsel destek sağlanmaktır.Micro-volume UV/VIS Spektrofotometre Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
DNA/RNA miktar/saflık tayini 2 mikrolitre örnek ile miktar/saflık tayini yapılabilmektedir. Cihaz Form

PCR (Thermocycler) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
PCR çoğaltma (Thermocycler) Hizmet alımı Cihaz Form

Real-Time PCR Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Real-Time PCR Hizmet alımı Cihaz Form

Flow sitometri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Flow sitometri Muse cihazı ile Hücre canlılığı, hücre döngüsü ve apoptoz Cihaz Form

Otomatik Elektroforez Sistemi Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form

Nükleik Asit İzolasyon Cihazı Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
DNA izolasyonu Hizmet alımı (Kitler araştırmacı tarafından sağlanır) Cihaz Form
RNA izolasyonu Hizmet alımı (Kitler araştırmacı tarafından sağlanır) Cihaz Form

Elektroforez sistemleri Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Elektroforez sistemleri (yatay/dikey) (Bio-Rad) Hizmet alımı Cihaz Form
Blotting Sistemi (Bio-Rad) Hizmet alımı Cihaz Form
Western Blot Hizmet alımı (Antikor araştırmacı tarafından sağlanır) Cihaz Form