Termal Analiz Lab. (TGA-DTA, DSC)Termogravimetrik Analiz (TGA) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
TGA (25 - 1400 derece) 0-1 Saat Cihaz Form
TGA (25 - 1400 derece) 1 – 3 Saat Cihaz Form
TGA (25 - 1400 derece) > 3 Saat Cihaz Form

DSC Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
DSC Numune ısıtılırken veya soğutulurken soğurulan enerji miktarını ölçer Cihaz Form

BET Cihazı Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form