GIDA ANALİZ LAB.Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kantitatif Analiz Diyod dizi dedektörü (DAD) ile tayin edilebilen türlerin analizleri Cihaz Form

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kantitatif Analiz Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır. *: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir. *: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir. Cihaz Form
Pestisit Tayini Gıda ve gıda ürünlerinin Quechers Metodu ile pestisit analizi yapılır. **:Bakanlık numunelerinde geçerlidir. Özel istek numuneleri ayrıca fiyatlandırılacaktır. Cihaz Form
Kalitatif Analiz - Cihaz Form

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Cihazı Analiz Ücreti

Analiz Türü Açıklamalar Form
Kalitatif Analiz Analiz sonucunda kromatogramda görülen her bir pik için yapılan kütüphane taramasında en yüksek olasılıklar, literatür isimleri ve kütüphanedeki spektrumları ile birlikte rapor edilir. Cihaz Form
Kantitatif Analiz Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır. *: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir. *: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir. Cihaz Form
Yöntem Geliştirme GC yönteminde piklerin değerlendirilebilir şekilde ayrılmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Detaylı bilgi için operatörle görüşülmelidir. Cihaz Form