DEFAM PERSONEL

(Öğr. Görv. Dr.) Çağlar KARACA


ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı

Çağlar KARACA

Doğum Yeri

Konak/İZMİR

Doğum Tarihi

26.07.1987

Yabancı Dili

İngilizce

Eğitim Durumu

Lise          (2001–2005)

Karşıyaka Y.D.A Lisesi, İzmir/Karşıyaka

Lisans       (2006–2010)

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Y. Lisans   (2010–2013 )

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Çalıştığı Kurum/Kurumlar

MetroTest Metroloji, Kalibrasyon Eğitim ve Danışmanlık. İzmir-Pınarbaşı (2008 stajer eleman)

Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Manisa-  (2012 - 2014)

Celal Bayar Üniversitesi (Uzman) -  (2014)

 

Yayınlar (SCI)

1.     Ahmet Ataç, Mehmet Karabacak, Etem Kose, Caglar Karaca, "Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT-Raman) Analysis and Theoretical Investigation of Nicotinamide N-Oxiede with Density Functional Theory", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 83, 250-258, 2011

 

2.     Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Etem Kose,"NMR, UV, FT-IR, FT-RAMAN Spectra and Molecular Structure (Monomeric and Dimeric Structure) Investigation of Nicotinic Acid N-Oxide : A Combined Experimental and Theoretical Study", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 85, 145-154, 2012

 

3.     Etem Kose, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, "Synthesis, spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies of (S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-pent-4-yn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97, 435-448, 2012

 

4.     Mehmet Karabacak, Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mustafa Eskici, Abdullah Karanfil, Etem Kose, "Synthesis, analysis of spectroscopic and non-linear optical properties of the novel compound:(S)-N-Benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97, 556-567, 2012

 

          5.     Ahmet Atac, Caglar Karaca, Salih Gunnaz, Mehmet Karabacak, " Vibrational (FT-IR and FT-                   Raman), electronic (UV–Vis), NMR (1H and 13C) spectra and reactivity analyses of                      4,5-        dimethyl-o-phenylenediamine", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular                        SpectroscopyVolume 13015 September 2014Pages 516-525

 

          6.   Conformational analysis, spectroscopic study (FT-IR, FT-Raman, UV, 1H and 13C NMR),                         molecular orbital energy and NLO properties of 5-iodosalicylic acid Caglar KARACA, Mehmet                   KARABACAK, Ahmet ATAC  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular                               Spectroscopy 136 (2015) 295–305

 

       7.     Quantum chemical calculation (electronic and topologic) and experimental (FTIR, FT-Raman                     and UV) analysis of isonicotinic acid N-oxide Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak                  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 140 (2015) 85–95

 

Sözlü Bildirimler ve Poster

1.     Ahmet Ataç, Mehmet Karabacak, Çağlar Karaca, Etem Köse,"FT-IR, FT-Raman, UV, NMR Spectra and Molecular Structure Investigation of Nicotinic Acid N-Oxide : A Combined Experimental and Theoretical Study", Advances in Applied Physics & Materials Science Co, 12-15 May, Antalya, TURKEY, 2011 (Sözlü Bildiri).

 

2.     Ahmet Ataç, Mehmet Karabacak, Etem Köse, Çağlar Karaca, "Theoretical Investigation and Spectroscopic Analyze of Nicotinamide N-Oxide with Density Functional Theory" , Advances in Applied Physics & Materials Science Co, 12-15 May, Antalya, TURKEY, 2011 (Poster).

 

3.     Çağlar Karaca, A. Ataç, E. Köse, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis; Experimental and Theoretical Spectroscopic Analysis (FT-IR, NMR, UV) of N-Benzyl-1-Phenyl-5-(Thiophen-3-Yl)-4-Pentyn-2-Amine" , 28th international Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, TURKEY, 2011 (Sözlü Bildiri).

 

4.     Çağlar Karaca, A. Ataç A., M. Karabacak, "Theoretical Studies of isonicotinic acid N-oxide", 29th international Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum,TURKEY, 2012 (Sözlü Bildiri).

 

5.     Çağlar KARACA, Ahmet ATAÇ, Mehmet KARABACAK, "A DFT study on the structural and spectroscopic properties of 3-nitrocinnamic acid", ADIM FİZİK GÜNLERİ– II, 25-27 Nisan 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TURKEY, 2012(Poster).

 

 

6.     C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, S. Günnaz, M. A. Cipiloglu "Structural, vibrational, electronic, NMR and reactivity analyses of 4,5-Dimethylphenylene-1,2-diamine with experimental techniques and quantum chemical calculations", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, 25-29 June 2012, Hacettepe University, Ankara, TURKEY, 2012., 2012.(Sözlü Bildiri)

 

7.     C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, M. A. Cipiloglu "Molecular Structure and spectroscopic properites of 4-hydroxyacetannilide", 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, 25-29 June 2012, Hacettepe University, Ankara, TURKEY, 2012., 2012(Poster)

 

8.     Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, " STRUCTURAL, ELECTRONIC AND VIBRATIONAL PROPERTIES OF 5-IODO-SALICYLIC ACID FROM AB INITIO CALCULATIONS" , 30th international Physics Congress, 2-5 September 2013, Bodrum, TURKEY, 2011 (Sözlü Bildiri).

 

9.     Caglar Karaca, Ahmet Atac, Mehmet Karabacak, " Experimental And Quantum Chemical Study On 1-Methylindole " , International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), Harbiye Cultural Center & Museum, Istanbul, TURKEY, September 15-20, 2013 (POSTER)

 

10.  

Bilgisayar Bilgisi

COM+ Applications (Microsoft .NET)

XML Web Services (Microsoft .NET)

Programmig ADO.NET

SQL Server 2012

Windows Form (Visual C# .NET)

Asp.Net Web Uygulama Geliştirici

HTML ve CSS ve JavaScript

Entity Framework , N-Teir Mimari

Projeler

 1-      “Bazı Moleküllerin Spektroskopik Özelliklerinin Ve Moleküler Yapı Analizinin Deneysel Ve                 density Functional Theory (Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ) –HF Yardımıyla Teorik Olarak                    İncelenmesi Ve Komplekslerinin Deneysel Olarak Sentezlenmesi” ;  Proje No: 2011/70                    Celal  Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- Araştırmacı 

  2-     “Ülkemizdeki Test-Analiz Laboratuarlarına Hizmet ve Donanım Kriterlerine Göre Erişimin                  Kolaylaştırılması ve Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi  Proje No: 2012/100 Celal                   Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- Araştırmacı (Devam Ediyor)

  3-     “Çeşitli ligandların ve metal komplekslerin spektroskobik özelliklerinin ( IR ,RAMAN , UV ,                 NMR ) DFT metodu ve HF kullanılarak moleküler yapısının tayini ” Proje Numarası :                      4001772012      Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merekezi

4-    Manisa'daki Tarımsal Bitkilerin Etken Maddelerinin Karakterizasyonu ve Tarım Ürünlerindeki         Sağlığa Zararlı Kimyasalları Ölçmenin Standardizasyonu Proje No: 2014/026 Celal Bayar             Üniversitesi- Alt Yapı Projesi Araştırmacı

5 - Ulusal Araştırma Alt Yapı İmkanlarının Aktifleştirilmesi ve Ekonomik Kayıpların                      Azaltılması Proje No : 2014-99 2015 (ARAŞTIRMACI)

 

Ödüller

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ekim          2011.

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ocak          2012.

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ağustos      2012.

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, Ağustos      2012.

CBÜ BİLİM ÖDÜLLERİ - TEZ ÖDÜLÜ 2015

İletişim

e-mail

caglarkaraca87@hotmail.com / caglarkaraca87@gmail.com- caglar.karaca@cbu.edu.tr

Web

caglarkaraca.com

 

 

(Öğr. Görv.) Ayşe Nur ÖZKAN


                      Ayşe Nur Özkan                                                                  

KİŞİSEL BİLGİLER:

DOĞUM YERİİzmir

DOĞUM TARİHİ:   30/07/1981

MEDENİ DURUMU: Evli

SÜRÜCÜ EHLİYETİ: B

 

EĞİTİM:

2005 –2008:    Yüksek Lisans (Mezuniyet Ortalaması: 3.21)

                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

                        Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

2000-2005:      Lisans (Mezuniyet Ortalaması: 2.76)

                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

                        Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

1992 – 1999:  Turgutlu Anadolu Lisesi

 

İŞ DENEYİMİ:

Nisan 2014- …..             : Merkezi Laboratuvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

o   Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) Uzmanı

 

Mayıs 2008- Mart 2014 : Merkezi Laboratuvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

o   AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Termal Analiz Laboratuvarı Uzmanı

 

Eylül 2007- Şubat 2008:  Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş, Çubuk, Ankara

o   Kalite Kontrol Laboratuvarında Analist

 

Eylül 2005-Ağustos 2008 :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

o   Prof. Dr. Metin Zora Organik Laboratuarında Yüksek Lisans Öğrencisi

 

Haziran 2004: DEVA, 4. Levent , İstanbul

o   Kalite Kontrol Laboratuvarında staj

 

 

KULLANILAN CİHAZLAR:

-          Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

-          Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

-          Termal Mekanik Analizi (TMA)

-          Diferansiyel Termal Analiz Cihazı(DTA)

-          Thermal İletkenlik Cihazı

-          Elemental Analiz Cihazı

-          İyon Kromatografi Cihazı

 

 

YABANCI DİL:

İngilizce  (YDS:86,25)

 

YAYIN:

Metin Zora, Ayşe Nur Pinar, Mustafa Odabaşoğlu, Orhan Büyükgüngör and Günseli Turgut, ‘Synthesis of ferrocenyl pyrazoles by the reaction of 3-ferrocenylpropynal with hydrazinium salts’ , Journal of Organometallic ChemistryVolume 693, Issue 11 January 2008, Pages 145-154

 

ALINAN EĞİTİMLER:

 • Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi ve Dilatometre Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 10.09.2008.
 • PERKIN ELMER PYRIS I TGA, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER PRESSURE DSC, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER DIAMOND DSC, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER DIAMOND DMA, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.05.2009.
 • PERKIN ELMER DSC 8000, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 03.01.2011.
 • PERKIN ELMER TGA-IR, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 03.01.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Temel ve Dökümantasyon Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 03-05.01.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Laboratuvar İstatistiği Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 17-19.01.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Metotların Geçerli Kılınması ve Teyidi Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 31.01.2011 – 01.02.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Kalibrasyon ve Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 21.02.2011.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Ölçüm Belirsizliği Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 07-10.03.2011.
 • Atık Yönetimi Mevzuatı Eğitimi ve Programı, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE,

01 - 13.12.2011.

 • Kalite Yönetim Birimi Bilgilendirme Semineri – 3, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 02.02.2012.
 • Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyon Hatırlatma Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 15.03.2012.
 • Kalite Yönetim Birimi Bilgilendirme Toplantısı – 4, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 09.04.2012.
 • Laboratuvar Güvenliği Eğitim Seminerleri 1, 2, 3, 4, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 1.Eğitim 03.05.2012, 2. Eğitim 10.05.2012, 3.Eğitim 17.05.2012, 4.Eğitim 24.05.2012.
 • Kişisel Korunma Gereçleri, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 24.05.2012.
 • İç Tetkik Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 28 - 30.05.2012.
 • Yangın Güvenliği Eğitimi ve Uygulaması, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 07.06.2012.
 • TGA-FTIR Cihazı Eğitimi, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 22.06.2012.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi – 1, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 29.06.2012.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi – 2, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 18.09.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-1.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 17.10.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-2.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 31.10.2012.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi – 3, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 01.11.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-3.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 07.11.2012.
 • Kalite Yönetimi Eğitim Serisi-4.Eğitim, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE, 14.11.2012.

 

(Müdür) Prof. Dr. Süleyman KOÇAK


(Öğr. Görv. Dr.) Hafize DİLEK TEPE


(Öğr. Görv.) Seda SERT


(Öğr. Görv. Dr.) Burak ASLIŞEN


ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı        :                             Burak ASLIŞEN

Telefon:                                           02362012629

Mail       :                                         burak.aslisen@cbu.edu.tr.

Ünvanı                :                           Dr.  ( Analitik Kimya)       

Öğrenim Durumu   :                      Doktora

   

Derece Alan                    Üniversite                                                                                         Yıl

Lisans: Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (Bölüm 2.cisi) :   2007-  2011

Yüksek Lisans  :Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Bilim Dalı  : 2011- 2014

Doktora : Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Bilim Dalı :2014-2021

 

Yüksek Lisans Tezi

Metal nanoparçacık ve iletken polimer modifiye karbon nanotüp elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı, Yüksek lisans tezi ,2014, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Süleyman KOÇAK

Doktora Tezi

Enerji Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Metal-Metaloksit Nanoparçacık ve Karbon Esaslı Nanomalzeme ile Kompozit Elektrotların Geliştirilmesi ve Analitik Uygulamaları

Danışman: Prof.Dr.Süleyman KOÇAK

Yayınlar (SCI)

 1. Aslişen, B., Koçak, S., Preparation of mixed-valent manganese-vanadium oxide and Au nanoparticle modified graphene oxide nanosheets electrodes for the simultaneous determination of hydrazine and nitrite, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2022, 904, 115875.
 2. Koçak, S, Aslişen, B., Hydrazine oxidation at gold nanoparticles and poly(bromocresol purple) carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Sensors Actuators B Chemical, 2014, 196, 610–618. 
 3. Koçak, S, Aslişen, B., Koçak, Ç.C., Determination of hydrazine at a platinum nanoparticle and poly(bromocresol purple) modified carbon nanotube electrode, Anal. Letters., 2016, 49, 990–1003.
 4. Koçak, Ç.C, Altın, A., S, Aslişen, B., Koçak, S., electrochemical preparation and characterization of gold and platinum nanoparticles modified poly(taurine) film electrode and ıts application to hydrazine determination, Int. J. Electrochem. Sci., 2016, 11, 233–249.
 5. Aslişen, B., Koçak, Ç.C, Koçak, S., Electrochemical determination of sesmol in foods by square wave voltammetry at a boron-doped diamond electrode, Analytical Letters , 2020, 53 (3), 343-354.

 

 Kongre,Çalıştay ve Uygulamalı Yaz Okulları
 
 
19-22 Haziran 2012 Tarihlerinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından Çanakkale’de düzenlenen 2.Uygulamalı Elektrokimya Lisanüstü Yaz Okulu Katılım Belgesi 
 
 
1.Ege Nano Teknoloji Günleri, 18-19 Nisan 2013, Ege Üniversitesi, İzmir Katılım Belgesi
 
 
6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 Eylül 2013, KTÜ Katılım Belgesi
 
 
 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, 3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık Katılım Belgesi
 
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 
 
1-Burak Aslışen, Süleyman Koçak, Platin nanoparçacık-poli(bromkresol purple) modifiye camımsı karbon elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı, 1.Ege Nano Teknoloji Günleri, 18-19 Nisan 2013, EÜ, İzmir (Poster).
 
 
2-Burak ASLIŞEN, Aylin ALTIN, Süleyman KOÇAK, Platin nanoparçacık modifiye iletken poli(taurin) film elektrotta hidrazinin elektrokatalitik yükseltgenmesi, 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, 3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık (Poster)
 
 
3-Burak ASLIŞEN, Aylin ALTIN, Süleyman KOÇAK, Metal nanoparçacık ve poli(taurin) modifiye gce ve ıto elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı, , 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, 3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık (Poster)

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 

1-B. Aslışen, S. Koçak, “Electrocatalytic Hydrazine Oxidation at Pt Nano Particles and Poly(Bromcresol Purple) Carbon Nanotube Modified Glassy Carbon Electrode”, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 Eylül 2013, KTÜ, Trabzon (Poster).

2- S. Koçak, B. Aslışen, “Hydrazine Oxidation at Au Nano Particles and Poly(Bromcresol Purple) Carbon Nanotube Modified Glassy Carbon Electrode”, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-14 Eylül 2013, KTÜ, Trabzon (Poster).

3- B. Aslışen, S. Koçak, Ç. Koçak ‘’Electrocatalytic Hydrazine Oxidation At Pt-Cu Nano Particles Doped Poly(Bromocresol Purple) Modified Glassy Carbon Electrode ‘’, 9th Aegean Analytical Chemistry Day ( AACD 2014 ) , 29 Eylül- 3 Ekim 2014, Chios (Sakız), Yunanistan (Poster)

4- B. Aslışen, S. Koçak, Ç. Koçak ‘Hydrazine Oxidation At Metal Nano Particles Modified Poly(Taurine) Film Glassy Carbon Electrode ‘’, 9th Aegean Analytical Chemistry Day ( AACD 2014 ) , 29 Eylül- 3 Ekim 2014, Chios (Sakız), Yunanistan (Poster)

5- B.Aslışen , Ç. C. Koçak, S. Koçak, ‘A Sensitive Hydrazine Electrochemical Sensor Based on Electrodeposition of Gold and Platinum Nanoparticles on Bromocresol Purple Film Modified Carbon Nanotube ‘, 2nd International Congress on Biosensors, Gediz University, 10-12 Haziran, İzmir, Turkey (Poster)

 

Projeler

1- “Metal nano parçacık modifiye iletken poli (taurin) film elektrotda hidrazinin elektro katalitik

yükseltgenmesi”, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Süleyman KOÇAK, Araştımacı: Burak Aslışen

Proje No: 2012-008, CBÜ-BAP.

 

2- “Metal nanoparçacık ve poli(bromkresol purple) modifiye karbon nanotüp elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı ve analitik uygulamaları”, Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Süleyman Koçak, Araştırmacı: Burak Aslışen, Proje No: 2012-101, CBÜ-BAP.

 

 

 

Ödüller

 

1- B. Aslışen, S. Koçak,Platin nanoparçacık-poli(bromkresol purple) modifiye camımsı karbon elektrotta hidrazinin elektrokimyasal davranışı” adlı çalışma ile 18-19 Nisan 2013’de düzenlenen 1.Ege Nano Teknoloji Günlerinde en iyi 3.poster ödülü.

 

2- B.ASLIŞEN, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5.BİLİM ÖDÜLLERİ 2015 YILI 'YÜKSEK LİSANS TEZ ÖDÜLÜ'

 

Sertifika ve Belgeler

 

C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimyagerler Derneği tarafından 27-28 Aralık 2008 tarihlerinde düzenlenen TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (HACCP) Sertifikası

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimyagerler Derneği tarafından 08 Ağustos 2009 tarihinde düzenlenen İyi Labaratuvar Uygulamaları (GLP) Sertifikası

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimyagerler Derneği tarafından 15-16 Ağustos 2009 tarihlerinde düzenlenen Plastik Üretim Yönetimi (PÜY) Sertifikası

Elginkan Vakfı tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen TS EN ISO 17025 Kalibrasyon ve Laboratuvar akreditasyon Yönetim Sistemi Katılım Belgesi

25 Nisan 2012 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa’da gerçekleştirilen ‘ UHPLCKromatografiye Giriş, HPLC, Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri GCMS-Son Teknolojiler ve Uygulama Alanları Semineri’ Katılım Belgesi

Elginkan Vakfı tarafından 11 Temmuz 2012 tarihinde düzenlenen TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Katılım Belgesi

3-7 Haziran 2014, Balıkesir Üni, Ayvalık da düzenlenen 3. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayında teknik kuruldaki katkılarından dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ

HPLC kullanım sertifikası

Voltammetri kullanım sertifikası

ICP-OES ve ICP-MS kullanım sertifikası

AFM kullanım sertifakası

Çalışma Alanları: Voltammetri, Elektrokimyasal Sensörler, Metal Nanoparçacıklar, Metal Analizleri, Karbon Nanotüpler, İletken Polimerler,Korozyon,Yüzey Karekterizasyonları, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi (EIS),

 

Kullandığı Cihazlar:  Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM),  Potansiyostat-Galvanostat,

ICP-OES, ICP-MS, FT-IR,

                                          

 

 

(Teknisyen) İsmail GÜMÜŞ


-

(Öğr. Görv. Dr.) Mehmet İsmail KATI


ÖZGEÇMİŞ

 

 

Doğum Yeri: TAVŞANLI

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

 

Lisans:

 

Üniversite:                  Celal Bayar Üniversitesi (2005-2009)

Fakülte:                       Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm:                       Fizik Bölümü

Tez Danışmanı:          Doç. Dr. Rana KİBAR

 

Yüksek Lisans:

 

Üniversite:                  Celal Bayar Üniversitesi (2009-2012)

Enstitü:                       Fen Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalı:           Genel Fizik Anabilim Dalı

Y. Lisans Tezi:            Ege Bölgesi’nden Çıkarılan Süstaşlarının Karakteristik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi

Tez Danışmanı:          Doç. Dr. Rana KİBAR

 

Önlisans:

Üniversite:                  Dokuz Eylül Üniversitesi (2013-2015)

Y.Okul:                       Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Program:                    Nükleer Tıp Teknikleri Programı 

 

Doktora:

 

Üniversite:                  Celal Bayar Üniversitesi (2014-2020)

Enstitü:                       Fen Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalı:           Genel Fizik Anabilim Dalı

Doktora Tezi:            Nadir Toprak İyonları İle Katkılandırılmış Sr0,5Ca0,5AO4(A:Mo,W)                                        Fosforlarının Sol-Jel Metodu İle Sentezi, Yapısal ve Optik  Özelliklerinin İncelenmesi

Tez Danışmanı:          Prof. Dr. Rana KİBAR

 

 

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

İ.Ç. Keskin, M.İ. Katı,M. Türemiş,  A. Çetin, et al “ Determination of thermoluninescence kinetic parameters of white and blue chalcedony exposed to X-ray irradiation” Radiation Physics and Chemistry, Vol.151, Issue -, 114-119, 2018

İ.Ç. Keskin, M. Türemiş, M.İ. Katı, R. Kibar, et al “ The radioluminescence and optical behaviour of nanocomposites with CdSeS quantum dot” Journal of Luminescence, Vol.185, Issue -, 48-54, 2017

M.İ. Katı, M. Türemis, I.C. Keskin, B. Tastekin, R. Kibar, A. Çetin, N. Can “Luminescence behaviour of beryl (aquamarine variety) from Turkey” Journal of Luminescence, Vol.132, Issue 10, 2599-2602, 2012

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

İ.Ç. Keskin, M. Türemiş, M.İ. Katı, Y.T. Aslanlar, R. Kibar, A. Çetin “ Radioluminescence and optic characterization of CdSe quantum dot added polymer nanocomposites” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol:20, Issue:1 (132-144), 2018

M.İ. Katı, G. Sam, İ. Ç. Keskin, M. Türemiş, A. Çetin, R. Kibar "Pembe Spodümenin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Kinetik Parametrelerinin Hesaplanması" El-Cezerî Journal of Science and Engineering,Vol: 3, Issue: 2, (258-271), 2016.

M.İ. Katı, K. Kadiroğulları, M. Türemiş, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar "The Investigation of Thermoluminescence Properties of Tooth Enamel" El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Vol: 3, Issue: 2, (297-303), 2016.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 

A. Çetin, M.İ.Katı, B. Taştekin, M. Türemiş, R. Kibar, M. Hatipoğlu, N.Can “Investigation of Thermoluminescence Kinetic Parameters of NaCl” XIV. International Symposium on Luminescence Spectrometry-ISLS2010, 13–16 July (2010) Prague/ CZECH REPUBLIC.

 

M.İ.Katı, M.Türemis, I.C.Keskin, B.Tastekin, M.Hatipooglu, R.Kibar, A.Çetin, N.Can  “Optical Absorption, Cathodo- And Radioluminescence In Diaspore” Conference on Micro Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

R. Kibar, M.İ.Katı, A. Çetin, M. Türemis, I.Ç. Keskin, B. Tastekin, M. Hatipoglu, N.CanStructure and Luminescence Characteristics of Aquamarine from TURKEY” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

B.Tastekin, M.Turemis, M.İ.Katı, I.C.Keskin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can Effects of thermal annealing on the thermoluminescence properties of ion-implanted SrTiO3” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

M.Turemis, B.Tastekin, M.İ.Katı, I.C.Keskin, R.Kibar, A.Çetin, N.CanThe Influence of Annealing on Thermoluminescence Behaviour in ZnO” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

I.C.Keskin, M.İ.Katı, M.Turemis, B.Tastekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Thermoluminescence Of The Blue And White Chalcedony From Turkey” Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences, CORALS II, 18-20 May (2011) Madrid/SPAIN.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

M.İ.Katı, M. Türemiş, B. Taştekin, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar, N. Can “Kütahya Yöresinden Çıkarılan Kalsit Mineralinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

B. Taştekin, M.İ.Katı, M. Türemiş, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar, N. Can “Deniz Tuzunun Kinetik Karakterizasyonunun İncelenmesi” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

M. Türemiş, M.İ.Katı, B. Taştekin, İ.Ç. Keskin, A. Çetin, R. Kibar, N. Can “Ametist Mineralinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

Ö.Çivicioğlu, A. Çetin, B.Taştekin, M.İ.Katı, M.Türemiş, R.Kibar, N.Can “Pembe Kuvars Mineralinin Termolüminesans Ve Optiksel Özellikleri” LUMIDOZ-IV, 20-22 Eylül, (2010), Gaziantep-TÜRKİYE.

 

M.İ.Katı, M.Türemiş, İ.Ç.Keskin, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Ege Bölgesinden Çıkarılan Bazı Süstaşlarının Termolüminesans ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

T.Ertik, H.Aydemir, M.Türemiş, M.İ.Katı, İ.Ç.Keskin, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Sitrinin Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi”  LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

B.Taştekin, M.İ.Katı, İ.Ç.Keskin, M.Türemiş, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Cu ve Tb Aşılanmış STO Kristalinin Termolüminesans ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi”    LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

İ.Ç.Keskin, M.Türemiş, M.İ.Katı, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Kemererit’in Karakterizasyonu ve Lüminesans Özellikleri” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

M.Türemiş, M.İ.Katı, İ.Ç.Keskin, B.Taştekin, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Cu Aşılanmış ZnO Kristalinin Termolüminesans ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

H.Aydemir, T.Ertik, M.Türemiş, M.İ.Katı, R.Kibar, A.Çetin, N.Can “Bantlı ve Siyah Obsidyenin Optiksel Özelliklerinin Kıyaslanması” ” LUMİDOZ-V, 8-9 Eylül, (2011), Mersin-TÜRKİYE

 

 

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

Marmara Nükleer Tıp Sağlık A.Ş. Nükleer Tıp Teknikeri (20015-2016)

Celal Bayar Üniversitesi (2016- )


 

 

 

 

 

(Öğr. Görv. Dr.) Hüseyin Erdem YALKIN


(Öğr. Görv.) Fatma DOYUK


İŞ DENEYİMLERİ:

Celal Bayar Üniversitesi                    (2014-Halen)

Afyon Alkaloid Fabrikası                    (2008-2014)

Dizayn Optimum Mühendislik           (2007-2008)

Cici (Safir Gıda)                                   (2006-2007)

Beybo Tekstil                                       (2006-2006)

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Üniversite (Lisans)                 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Kimya Mühendisliği

Üniversite (Lisans)                 Anadolu Üniversitesi-İşletme

Lise                                           Hoca Ahmed Yesevi Lisesi (YDA)

SERTİFİKA BİLGİLERİ:

A-Krüss Optronic Marka P8000-T Model Polaritme Cihazı Kullanımı Eğitimi (SAS LTD.)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (Çal. ve Sos. Güv. Bak. Türkiye İş. Kur. Gen. Müd.)

 

Ultra Performanslı Sıvı Kromatografi (UPLC) Teori ve Cihaz Eğitimi (LİKROM)

 

FT-IR ve UV/VIS Software ve Validasyon Eğitimi (TETRA)

 

HPLC Chemstation Software ve HPLC Analitik Metot (Validasyon Eğitimi) (SEM)

 

İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi (TSE)

 

Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi (TSE)

 

ISO 9001-2000 (TSE)

 

Haccp Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği)

 

Stabilite, Fotostabilite, Analitik Metod Validasyonu, Stabilite Göstergeli Metod Validasyonu, Gaz Kromatografi ve HPLC (Academia Life Sciences Center)

 

Fundamentals of Schimadzu HPLC (Ant Teknik)

 

Havalandırma Sistemi Eğitimi-Validasyon Eğitimi ve Su Saflaştırma Sistemleri, Su Sistemleri ve Kontrolleri Validasyonu (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A (cGMP) Değişiklik Kontrol Sistemleri Eğitimi(İdeal İlaç)

ICH Q7A (cGMP) Dokümantasyon ve Kayıtlar-Malzeme Yönetimi Eğitimi (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A (cGMP) Üretim ve İşlem Sırasında AFB-Ara Maddelerin Paketlenmesi Eğitimi (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A Kalite Yönetimi ve Personel Eğitimi (İdeal İlaç)

 

ICH Q7A (cGMP) Binalar, Tesis ve Yardımcı İşletmeler Eğitimi (İdeal İlaç)

 

CAPA Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Eğitimi (İdeal İlaç)

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar Hakkında Genel Bilgiler, Yasal Mevzuat, Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı, Kişisel Koruyucular (Seçim OSGB)

 

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (NBC Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.)

 

Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi (TSE)

 

Değişiklik Kontrol Eğitimi (TMO Genel Müdürlüğü)

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (TSE)

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitimi (TSE)

 

Residual Solvents:Practical Applications ˂467˃ (USP)

 

Determinig Particulate Matter in Parenterals (USP)

 

Headspace ve Gaz Kromatografi Temel Bilgiler (SEM)

 

FT-IR Spectroscopy Eğitimi (Perkin Elmer)

 

UV-Visible Spectroscopy Eğitimi (Perkin Elmer)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

E-Posta:                      fatma.doyuk@cbu.edu.tr

      fatmadoyuk@gmail.com

(Öğr. Görv.) Çisil ÇAMLI PULAT


EĞİTİM

 

Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

     Biyoloji Bölümü

                  Doktora ÖğrencisiEylül, 2015- Devam ediyor

 

Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Biyoloji Bölümü

Doktora Özel ÖğrencisiŞubat-Haziran, 2015

 

 

 

KatholiekeUniversiteitLeuven, Belçika

 

 

Master of Science in Biology

14 Şubat, 2014

 

Major: Ekolojik ve Evrimsel Biyoloji; Minor: Moleküler ve Fizyolojik Biyoloji

 

 

 

Tez “Geneticstockstructure as a baseformanagement: Thecase of theflatfishbrill”

 (Yönetim ve Uygulamaya baz olarak yassı balıklardan “Brill” balığının genetic stok yapısı)

Bu tezin ana amacı Kuzeydoğu Atlantik Okyanusunun çeşitli bölgelerinden veAkdenizden belirli bir alandan toplanan yassı balık “brill” populasyonlarının genetik çeşitliliği, genetik populasyon yapısı ve geçici zamansal değişimlerini araştırmak ve bu sonuçları ve yapıyı günümüz balıkçılık yönetimi, kuralları ve uygulaması çerçevesinde kullanmaktır. Bu amaca ulaşmak için, DNA elde edilmesi, PCR ve genetik marker analizi (microsatellite) yöntemleri kullanılmıştır. Daha sonra çeşitli istatistik yöntemleri ve analizleri kullanılarak brillpopulasyonlarının genetik çeşitliliği ve populasyon yapısı değerlendirilmiştir. Sonuçlar Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz olarak ana iki grubun olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, Atlantik grubunda da ayrıca üçe ayrılmanın belirtileri de gözlenmiştir.

 

.

IPE Projesi: “RelatingtheSludgeCompositionandProcessPerformance of WastewaterTreatmentPlants in Flanders”

(Flaman Bölgesi Atık Su Arıtma Tesislerinde Bakteriyel Çamur Kompozisyonu ve Süreç Performansının İlişkisi)

 

 

               Bu çalışmanın amacı, sabit şartlar altında bulunan ve 4 tip atık suyu dönüştüren (hastane, kentsel, kırsal ve endüstriyel) atık su arıtma sistemlerinde kullanılan bakteriyel komünite dinamiklerini gözlemlemek ve bu dinamik bakteriyel komünitelerin dengeli bir ekosistem fonksiyonu olarak sürdürülebilirliğini gözlemektir. DNA elde edilmesi, 16S ve 23S rDNA genlerini baz alan ARISA metodu, PCR ve Agaroz Jel Elektroforezi bu projede sonuç elde etmek için kullanılmıştır. Sonuçlar, çok geniş atık su çeşitliliğine rağmen aktif bakteriyel çamur kompozisyonu ile atık su tipi arasında çok yüksek bir korelasyon olduğunu göstermiştir

 

 

 

Gazi Üniversitesi, Türkiye

 

 

Biyoloji Lisansı

6 Mart, 2009

 

SERTİFİKA VE EĞİTİMLER

 

 

Sempozyum: OPINNO projectmodule 2, FlandersBio, Antwerp, Belçika

“Theimportance of innovationandentrepreneurship in thebiotechsector”

(Biyoteknoloji sektöründe yenilikçilik ve girişimciliğin önemi)

 

9 Kasım, 2011

 

 

Sempozyum: OPINNO projectmodule 1, FlandersBio, Leuven, Belçika

“Gettoknowtheindustrialbiotechlandscapeandtheindustrialway of thinking”

(Endüstriyel bioteknolojiyi tanımak ve sanayi anlamda düşünme açısı)

7 Mart, 2012

 

 

LaboratoryAnimalScienceCertificate, K.U. Leuven, Leuven, Belçika

(Laboratuvar Hayvanları Sertifikası)

16 Şubat, 2011

 

 

Eğitim "İlk Yardım Eğitmeni" Sağlık Bakanlığı, Ankara, Türkiye

28 Haziran, 2009

 

 

Sempozyum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

“Ulusal Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Sempozyumu”

20 Aralık, 2008

 

İŞ DENEYİMİ

 

Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Uzman/ Biyolog

5 Şubat 2016 – Devam ediyor

 

 

 

Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Kısmi zamanlı öğrenci- Biyoloji Laboratuvarı

4 Kasım 2015 – 4 Şubat 2016

 

Biyolojik örnek hazırlama

 

 

 

 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ELİSA Bölümü

26 Ocak – 6 Şubat, 2009

 

Kan örneklerinde HIV ankikorları ve Hepatit B belirlenmesi

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bakteriyoloji Bölümü

18 Ağustos - 12Eylül,2008

 

Bakteriyel enfeksiyonların belirlenmesi ve antibiyogram uygulanması

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Seroloji Bölümü

23 Temmuz – 3 Eylül, 2007

 

Rutin SyphilisandChlamydia testleri

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Seroloji Bölümü

29 Ocak – 9 Şubat, 2007

 

Rutin BrucellaandRomatoidartrit testleri

 

 

Staj/ Biyolog: Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bakteriyoloji Bölümü

14 Ağustos – 15 Eylül, 2006 

 

Bakteriyel enfeksiyonların belirlenmesi ve antibiyogram uygulanması

 

 

 

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye

 

 

Organizasyon üyesi: Avrupa Kış Okulu

26 Ocak – 6 Şubat, 2009 

 

Mimari tasarım Avrupa Kış Okulunda Organizasyon komitesi üyeliği

 

 

Sınavlar

YDS: 95/100

ALES: 78.8/100

TOEFL: 85/120

 

 

 

 

 

DİLLER                

 

 

Türkçe

(Anadili)

 

İngilizce

(Tam profesyonel yetkinlik)

 

Flamanca

(Sınırlı çalışma yetkinliği)

 

 

 

 

 

İLETİŞİM : cisilcamli@cbu.edu.tr

 

 

                   cisilcamli03@gmail.com

 

 

 

 

                     

 

(Numune Kabul Birim Sorumlusu (Gıda Dışı)) Selda AY KAFES


(Mühendis) Adnan ONMAK


(Memur) Oğuz CEVENLİ


(Memur) Pervin ALBAYRAK


(Müdür Yardımcısı) Fehmi BARDAK


(Deputy Manager Asst. Prof. Dr.) Candan AKCA


Öğrenim Bilgileri

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği (2001-2005)

Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği (2005-2012) (ÖYP)

 

Akademik ve İdari Görevler

Araştırma Görevlisi: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği (2005-2012)

Dr.Araştırma Görevlisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği (2012-2013)

Dr.Öğretim Üyesi : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Tekstil Teknolojisi Programı (2013-Halen)

Bölüm Başkanı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (2015-2018)

Müdür Yardımcılığı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) (2020-)

Dil Seviyesi: YÖKDİL 2019 Kasım :95

Burslar: TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Burs Programı

SCI Indeksli Yayınlar

Bahtiyari I., Akca C., Duran K., The Novel Usage of Wool, Textile & Apparel Journal, 2008, vol 1, pp. 4-7.

Gülümser T., Akca C., Bahtiyari I., Investigation of the Effects of Ozone on Whiteness Degree in Wool Finishing, Textile & Apparel Journal, 2009, vol 1, pp. 52-55.

Kumbasar Akçakoca P., Ekmekçi Körlü A., Can Akca C., The Effects of Activator on Whiteness and Hydrohility During the Hydrogen Peroxide Bleaching, Textile & Apparel Journal, 2011, vol 21, issue 1, pp. 50-58.

Can C., Körlü A., Ateş M., Use of Silver-loaded Zeolites in the Antibacterial Finishing of Cotton Fabrics, Textile & Apparel Journal, 2013, vol 23, issue 1, pp. 32-37.

Bahtiyari M.I, Benli H., Yavaş A., Akca C. Use of Different Natural Dye Sources for Printing of Cotton Fabrics, Textile & Apparel Journal, 2017, vol 27, issue 3, pp. 259-265.

Akca C., A New Method: The Usage of Natural Zeolite as a Killer Chemical for Hydrogen Peroxide During the Hydrogen Peroxide Bleaching, Industria Textila Journal, 2019, vol 70, issue 6, pp. 519-522.

 

SCI Indeksi Dışındaki Yayınlar

Ütebay B., Akca C., Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giysiler, Nonwoven Technical Textiles Journal, 2008, Issue 20, pp. 56-62. (Ulusal hakemli)

Akca Can C., Duran D., Use of Textile Materials and Technologies in Tissue Engineering Applications, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2009, vol 3, issue 1, pp. 77-86. (Ulusal hakemli)

Can Akca C., Körlü A., The Effect Mechanism and Toxicology of Silver that is Frequently Used in Antibacterial Textile Production, Tekstil Teknolojileri Elektornik Dergisi, 2012, vol 5, issue 3, pp. 54-59. (Ulusal hakemli)

Can C., A Different View for Usage of Triclosan in Textile Industry, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2013, vol 7, issue 1, pp. 14-17. (Ulusal hakemli)

Körlü A., Duran K., Perinçek S., Morsümbül S., Can C., VajnHandl S., Voncina B., Volmajer J., Le Marechal A., Antibakteriyel Ajanların Karboksimetillenmiş Gazlı Beze Uygulanması, Nonwoven Technical Textiles, 2014, pp. 60-62.

Akca C., Körlü A., Ateş M., Synthesis and Usage of Active Modified Zn-Zeolite as an Antibacterial Agent, 2018, vol 14, pp. 363-368. (İndeks türü:Alan endeksleri (Dergi park, TÜBİTAK Ulakbim, TR dizin, Index Copernicus, DOAC))

 

Kitaplar

Akca C., Chapter: The Waste Problem of Antimicrobial Finishing, Print Book: Waste in Textile and Leather Sectors, 2020, London/UK, DOI Number:10.5772/intechopen.91863

 

Projeler

Zeolit Mineralinin Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Araştırmacı) (DPT 2005/02) (2005-2012)

Yün ve İpek Terbiyesinde Ozon Kullanımının Etkisinin Araştırılması (Araştırmacı) (TÜBİTAK) (2006-2008)

Usage of Ultrasound and UV for Finishing of Medical Textiles (Tıbbi Tekstillerin Terbiyesi İçin Ultrason ve UV Kullanımı) (110M421 No’lu TÜBİTAK Türkiye-Slovenya İkili İş Birliği Projesi) (Araştırmacı) (2011)

Ag-NHC (N-HeterosiklikKarben Komplekslerinin Tekstil Endüstrisinde Antibakteriyel Bitim Maddesi Olarak Kullanılması ve Katalizör Özelliklerinin İncelenmesi (TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi) (Araştırmacı) (2012)

Bildiriler

Yapar S., Can Akca C., Körlü Ekmekçi A., The Usage of Zeolite as an Adsorbent In Washing Processes After Reactive Dyeing, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan Caucasus and Turkic Republic Proceedings, pp. 276-283, 22-24 October 2009, Süleyman Demirel University, Isparta Turkey (Uluslararası Tam Metin)

Can Akca C., Ateş M, Körlü E.A, The Usage of Zeolite as an Antibacterial Agent in Textile Industry, CIRAT 4 Uluslar arası Sempozyum, 2-5 Aralık 2010, Monastır Tunus (Uluslararası Poster)

Can Akca C., Bahtiyari İ., Körlü E.A., Effect Of Laser Treatment On Pilling Tendency Of Wool Fabrics, CIRAT 4 Uluslar arası Sempozyum, 2-5 Aralık 2010, Monastır Tunus (Uluslararası Tam Metin)

Can Akca C., Bahtiyari İ., Körlü E.A., Laser Treatment Of Knitted Cotton Fabrics, 22nd IFATCC İnternational Congress, 5-7 May 2010, Stresa Italy (Uluslararası Tam Metin)

Can Akca C., Körlü E.A., Tekstillerde Hijyen ve Önemi, 13. Tekstil teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 2-4 Haziran 2011, Bursa (Ulusal Tam Metin)

Can Akca C., The Effect of Different Enzyme Combinations on the Garment Properties Under Ultrasound Energy, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse Fransa (Uluslararası Poster)

Can Akca Can, Körlü E.A., Assessment of Colour Properties of Reactive Dyed Colour Fabrics Under Different Observation Angles by Using Cielab System, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011 Mulhouse Fransa (Uluslararası Poster)

Can C., Körlü A., The Investigation of Colour Changing of Antibacterial Zeolite Applied Cotton Fabrics by the Time, Ege Meditex International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 17-18 Mayıs 2012 İzmir (Uluslararası poster)

Duran K., Körlü A., Can C., Elemen S., Finishing of Cotton Medical Textiles Ege Meditex International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 17-18 Mayıs 2012 İzmir (Uluslararası poster)

Can C., Körlü A., Zeolit Mineralinin Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması IV Uluslararası AR GE Proje Pazarı, 2-3 Şubat 2012 Bursa (Uluslararası poster)

Can C., Körlü A., Yara Örtülerinde Gümüş Modifiyeli Doğal Zeolitlerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması IV Uluslararası AR GE Proje Pazarı, 2-3 Şubat 2012 Bursa (Uluslararası poster)

Körlü A., Akca C., Dokuma Kumaş Önterbiyesinde Karşılaşılan Hatalar, 3-5 Mayıs 2013 Bursa (Ulusal Tam Metin)

Akca C., Taşcı Z., The Investigation of Usage of Active Modified Natural Minerals as an Adsorbent in Textile Dyeing, Autex 2014 (Uluslararası Poster)

Yavaş A., Benli H., Bahtiyari M.İ., Akca C., Use of Vegetable Wastes in Coloration of Wool Fabrics, Autex 2014 (Uluslararası Tam Metin)

Ayşegül et al., Application Of Antibacterial Agents to Carboxymethylated Gauze Dressing DRESSING, 2nd International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 2014 (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., Benli H., Bahtiyari M.İ., Effect of bath pH in Alkanet root based natural dyeing of cotton fabrics, GCSTI 2015 (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., Taşçı Z., Günal S., Özdemir İ., The investigation of the antimicrobial efficiencies of the textile immobilized Ag NHC N Heterocyclic Carbene Complexes, ICOEST 2015, Bosna Hersek (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., Körlü A.E., Ateş M., The Usage of Copper Modified Natural Zeolites in Textile Finishing as an Antibacterial Agent, 4 th. International Conference on Advances in Bio-informatics, Bio-technology and Environmental Engineering, 2016, Birmingham United Kingdom (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., Toxicity of Textile, IVSS 2018, Antalya Turkey (Uluslararası Özet Metin)

Akca C., The Usage of 3D Printers in Textile and Fashion Industry, IVSS 2018, Antalya Turkey (Uluslararası Özet Metin)

Akca C., Toxicity of Textiles, IMASES II 2018, İstanbul (Uluslararsı Tam Metin)

Akca C., Textile 4.0, IMASES II 2018, İstanbul (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., A Different View for Usage of Detergents, IMASES II 2018, İstanbul (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., Zeolite and It’s Usage Fields, IMASES III 2019, İzmir (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., Effect of Detergents on the Environment, IMASES III 2019, İzmir (Uluslararası Tam Metin)

Akca C., The Waste Problem of Textile Industry, Uluslararası Ege Sempozyumları 18-20 Eylül 2020, Swissotel İzmir.

(Numune Kabul Birim Sorumlusu (Gıda Dışı)) Hasan PULAT